This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 04:41:21

anonymous login:
Last login: Tue Aug 04 04:38:44 CEST 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz///teplotni-mapa-ceskoslovenskeho-uzemi
Teplotní mapa československého území

Mapa aktuálních teplot na českém a slovenském území. Aktualizace mapy dvakrát za hodinu.

Některá místa pozorování jsou znázorněna meteorologickou značkou. Barva výplně kruhu odpovídá stupni pokrytí oblohy oblačností. Ke kruhu se pojí informace o směru a rychlosti větru. Stupně větru odpovídají násobkům 5 uzlů. Jednotlivé údaje se objevují pouze u stanic, u kterých jsou dostupné tyto údaje.

/files/map_temp.png

Aktuální teplotní mapa československého území s izotermami a aktuálním počasím

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/aktualni-pocasi/teplotni-mapa-ceskoslovenskeho-uzemi
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/aktualni-pocasi/teplotni-mapa-ceskoslovenskeho-uzemi'
Size: 581Inode: 330011regular file
Birth: 2008-09-21 23:48
Last modified: 2013-09-24 23:12
#uptime
04:41:21 up 693 days, 8 hours, 5 minutes, 6 seconds, 4 users (1 592), load average: 0.00, 0.01, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 04.08.2020 04:41:21 in 11.7 milliseconds
##exit 0