This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 02:26:42

anonymous login:
Last login: Mon Jan 24 02:23:32 CET 2022 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//brzke-snehove-prehanky
Brzké sněhové přeháňky

První sněhové srážky na podzim roku 2007. Nezvykle studený konec října přinesl velmi proměnlivé počasí a většinou smíšenými srážkami. Na záznamu lze i podle vložených textových informací vidět, jak se s přechodem jednotlivých přeháněk měnil směr větru i teplota vzduchu.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/brzke-snehove-prehanky
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/brzke-snehove-prehanky'
Size: 361Inode: 330085regular file
Birth: 2009-01-23 18:54
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
02:26:42 up 237 days, 17 hours, 3 minutes, 41 seconds, 2 users (2 245), load average: 0.00, 0.08, 0.08
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.01.2022 02:26:42 in 15.5 milliseconds
##exit 0