This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 00:27:16

anonymous login:
Last login: Sat Feb 23 00:24:11 CET 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//brzke-snehove-prehanky
Brzké sněhové přeháňky

První sněhové srážky na podzim roku 2007. Nezvykle studený konec října přinesl velmi proměnlivé počasí a většinou smíšenými srážkami. Na záznamu lze i podle vložených textových informací vidět, jak se s přechodem jednotlivých přeháněk měnil směr větru i teplota vzduchu.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/brzke-snehove-prehanky
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/brzke-snehove-prehanky'
Size: 361Inode: 330085regular file
Birth: 2009-01-23 18:54
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
00:27:17 up 165 days, 3 hours, 51 minutes, 1 second, 4 users (2 212), load average: 0.03, 0.08, 0.07
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 23.02.2019 00:27:17 in 10.1 milliseconds
##exit 0