This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 10:23:34

anonymous login:
Last login: Tue Apr 13 10:22:09 CEST 2021 from -.195-91-6.telekom.sk on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//brzke-snehove-prehanky
Brzké sněhové přeháňky

První sněhové srážky na podzim roku 2007. Nezvykle studený konec října přinesl velmi proměnlivé počasí a většinou smíšenými srážkami. Na záznamu lze i podle vložených textových informací vidět, jak se s přechodem jednotlivých přeháněk měnil směr větru i teplota vzduchu.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/brzke-snehove-prehanky
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/brzke-snehove-prehanky'
Size: 361Inode: 330085regular file
Birth: 2009-01-23 18:54
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
10:23:34 up 945 days, 13 hours, 47 minutes, 19 seconds, 7 users (2 324), load average: 0.00, 0.12, 0.08
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 13.04.2021 10:23:34 in 9.9 milliseconds
##exit 0