This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 00:18:42

anonymous login:
Last login: Sat Feb 23 00:18:25 CET 2019 from localhost on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny
Cumulonimbus incus se zpětnou propagací kovadliny

Cumulonimbus incus se zpětným vývojem kovadliny. Podobné bouřky běžně způsobují intenzívnější srážky.

Na konci animace krátce zaznamenáno indukované vlnění ve středních výškách.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny'
Size: 258Inode: 330079regular file
Birth: 2009-06-16 23:15
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
00:18:43 up 165 days, 3 hours, 42 minutes, 27 seconds, 4 users (2 201), load average: 0.87, 0.34, 0.12
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 23.02.2019 00:18:43 in 9.0 milliseconds
##exit 0