This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 09:49:44

anonymous login:
Last login: Tue Jan 21 09:46:29 CET 2020 from localhost on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//odpoledni-rozvoj-konvekce
Odpolední rozvoj konvekce

Náhlý přechod k termicky podmíněnému vývoji kupovité oblačnosti v brzkých odpoledních hodinách.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/odpoledni-rozvoj-konvekce
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/odpoledni-rozvoj-konvekce'
Size: 157Inode: 330095regular file
Birth: 2013-12-21 13:26
Last modified: 2013-12-21 13:47
#uptime
09:49:44 up 497 days, 13 hours, 13 minutes, 28 seconds, 4 users (1 743), load average: 0.02, 0.03, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 21.01.2020 09:49:44 in 11.4 milliseconds
##exit 0