This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 15:38:04

anonymous login:
Last login: Tue Mar 31 15:34:27 CEST 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/5
#cat /var/www/psika.cz//odpoledni-rozvoj-konvekce
Odpolední rozvoj konvekce

Náhlý přechod k termicky podmíněnému vývoji kupovité oblačnosti v brzkých odpoledních hodinách.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/odpoledni-rozvoj-konvekce
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/odpoledni-rozvoj-konvekce'
Size: 157Inode: 330095regular file
Birth: 2013-12-21 13:26
Last modified: 2013-12-21 13:47
#uptime
15:38:04 up 567 days, 19 hours, 1 minute, 49 seconds, 5 users (1 808), load average: 0.01, 0.02, 0.03
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 31.03.2020 15:38:04 in 9.2 milliseconds
##exit 0