This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 14:22:07

anonymous login:
Last login: Sun Dec 08 14:18:21 CET 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//odpoledni-rozvoj-konvekce
Odpolední rozvoj konvekce

Náhlý přechod k termicky podmíněnému vývoji kupovité oblačnosti v brzkých odpoledních hodinách.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/odpoledni-rozvoj-konvekce
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/odpoledni-rozvoj-konvekce'
Size: 157Inode: 330095regular file
Birth: 2013-12-21 13:26
Last modified: 2013-12-21 13:47
#uptime
14:22:07 up 453 days, 17 hours, 45 minutes, 52 seconds, 2 users (1 677), load average: 0.02, 0.15, 0.08
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 08.12.2019 14:22:07 in 8.9 milliseconds
##exit 0