This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 01:52:59

anonymous login:
Last login: Mon Jan 24 01:47:42 CET 2022 from -.poneytelecom.eu on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//odpoledni-rozvoj-konvekce
Odpolední rozvoj konvekce

Náhlý přechod k termicky podmíněnému vývoji kupovité oblačnosti v brzkých odpoledních hodinách.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/odpoledni-rozvoj-konvekce
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/odpoledni-rozvoj-konvekce'
Size: 157Inode: 330095regular file
Birth: 2013-12-21 13:26
Last modified: 2013-12-21 13:47
#uptime
01:52:59 up 237 days, 16 hours, 29 minutes, 58 seconds, 5 users (2 245), load average: 0.00, 0.01, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.01.2022 01:52:59 in 15.5 milliseconds
##exit 0