This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 02:19:05

anonymous login:
Last login: Thu Aug 22 02:19:01 CEST 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//plostice-vroubenka
Ploštice Vroubenka
/files/plostice-vroubenka.jpg

Ploštice Vroubenka smrdutá (Coreus marginatus). Tento druh vroubenky napichuje svým bodcem rostlinná pletiva, ze kterých vysává šťávu.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/plostice-vroubenka
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/plostice-vroubenka'
Size: 188Inode: 330098regular file
Birth: 2009-01-22 20:56
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
02:19:05 up 345 days, 5 hours, 42 minutes, 50 seconds, 3 users (2 082), load average: 0.59, 0.31, 0.11
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.08.2019 02:19:05 in 9.4 milliseconds
##exit 0