This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 00:41:10

anonymous login:
Last login: Mon Jan 24 00:37:11 CET 2022 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//plostice-vroubenka
Ploštice Vroubenka
/files/plostice-vroubenka.jpg

Ploštice Vroubenka smrdutá (Coreus marginatus). Tento druh vroubenky napichuje svým bodcem rostlinná pletiva, ze kterých vysává šťávu.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/plostice-vroubenka
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/plostice-vroubenka'
Size: 188Inode: 330098regular file
Birth: 2009-01-22 20:56
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
00:41:10 up 237 days, 15 hours, 18 minutes, 9 seconds, 5 users (2 261), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.01.2022 00:41:10 in 15.6 milliseconds
##exit 0