This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 01:32:20

anonymous login:
Last login: Wed Oct 16 01:32:15 CEST 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//plostice-vroubenka
Ploštice Vroubenka
/files/plostice-vroubenka.jpg

Ploštice Vroubenka smrdutá (Coreus marginatus). Tento druh vroubenky napichuje svým bodcem rostlinná pletiva, ze kterých vysává šťávu.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/plostice-vroubenka
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/plostice-vroubenka'
Size: 188Inode: 330098regular file
Birth: 2009-01-22 20:56
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
01:32:20 up 400 days, 4 hours, 56 minutes, 4 seconds, 3 users (1 737), load average: 0.03, 0.02, 0.03
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 16.10.2019 01:32:20 in 8.9 milliseconds
##exit 0