This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 03:48:50

anonymous login:
Last login: Wed Apr 24 03:48:35 CEST 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//prechod-gust-frontu
Přechod gust frontu

Přechod gust frontu v květnu 2008, s průběhem jednotlivých meteorologických prvků. Atmosférický tlak není přepočten na hladinu moře.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/prechod-gust-frontu
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/prechod-gust-frontu'
Size: 199Inode: 330088regular file
Birth: 2009-06-21 13:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
03:48:50 up 225 days, 7 hours, 12 minutes, 35 seconds, 2 users (2 237), load average: 0.05, 0.03, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.04.2019 03:48:50 in 8.9 milliseconds
##exit 0