This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 12:34:18

anonymous login:
Last login: Wed Sep 22 12:33:20 CEST 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//prechod-gust-frontu
Přechod gust frontu

Přechod gust frontu v květnu 2008, s průběhem jednotlivých meteorologických prvků. Atmosférický tlak není přepočten na hladinu moře.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/prechod-gust-frontu
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/prechod-gust-frontu'
Size: 199Inode: 330088regular file
Birth: 2009-06-21 13:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
12:34:18 up 114 days, 3 hours, 11 minutes, 17 seconds, 5 users (1 153), load average: 0.00, 0.00, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.09.2021 12:34:18 in 9.4 milliseconds
##exit 0