This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 23:07:28

anonymous login:
Last login: Fri Feb 22 23:07:25 CET 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//prechod-gust-frontu
Přechod gust frontu

Přechod gust frontu v květnu 2008, s průběhem jednotlivých meteorologických prvků. Atmosférický tlak není přepočten na hladinu moře.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/prechod-gust-frontu
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/prechod-gust-frontu'
Size: 199Inode: 330088regular file
Birth: 2009-06-21 13:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
23:07:28 up 165 days, 2 hours, 31 minutes, 13 seconds, 5 users (2 091), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.02.2019 23:07:28 in 8.7 milliseconds
##exit 0