This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 00:36:25

anonymous login:
Last login: Mon Jan 24 00:35:29 CET 2022 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//prechod-gust-frontu
Přechod gust frontu

Přechod gust frontu v květnu 2008, s průběhem jednotlivých meteorologických prvků. Atmosférický tlak není přepočten na hladinu moře.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/prechod-gust-frontu
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/prechod-gust-frontu'
Size: 199Inode: 330088regular file
Birth: 2009-06-21 13:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
00:36:25 up 237 days, 15 hours, 13 minutes, 24 seconds, 5 users (2 260), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.01.2022 00:36:25 in 9.1 milliseconds
##exit 0