This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 13:50:50

anonymous login:
Last login: Sun Dec 08 13:50:43 CET 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
13:50:50 up 453 days, 17 hours, 14 minutes, 35 seconds, 4 users (1 650), load average: 0.07, 0.06, 0.02
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 08.12.2019 13:50:50 in 14.9 milliseconds
##exit 0