This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 02:19:17

anonymous login:
Last login: Thu Aug 22 02:19:13 CEST 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
02:19:17 up 345 days, 5 hours, 43 minutes, 2 seconds, 3 users (2 082), load average: 0.45, 0.29, 0.11
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.08.2019 02:19:17 in 9.0 milliseconds
##exit 0