This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 09:06:01

anonymous login:
Last login: Tue Jan 21 09:05:56 CET 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/6
#cat /var/www/psika.cz//prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
09:06:02 up 497 days, 12 hours, 29 minutes, 46 seconds, 6 users (1 723), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 21.01.2020 09:06:02 in 8.6 milliseconds
##exit 0