This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 12:49:11

anonymous login:
Last login: Wed Sep 22 12:49:09 CEST 2021 from -.95-103-186.t-com.sk on pts/4
#cat /var/www/psika.cz//prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
12:49:11 up 114 days, 3 hours, 26 minutes, 10 seconds, 6 users (1 177), load average: 0.03, 0.04, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.09.2021 12:49:11 in 8.8 milliseconds
##exit 0