This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 21:19:05

anonymous login:
Last login: Sun Jul 05 21:17:02 CEST 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/5
#cat /var/www/psika.cz//prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
21:19:05 up 664 days, 0 hours, 42 minutes, 49 seconds, 5 users (1 653), load average: 1.15, 0.47, 0.18
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 05.07.2020 21:19:05 in 11.7 milliseconds
##exit 0