This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 23:21:12

anonymous login:
Last login: Fri Feb 22 23:21:08 CET 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
23:21:13 up 165 days, 2 hours, 44 minutes, 57 seconds, 2 users (2 114), load average: 0.07, 0.20, 0.09
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.02.2019 23:21:13 in 9.0 milliseconds
##exit 0