This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 00:47:35

anonymous login:
Last login: Mon Jan 24 00:45:42 CET 2022 from -.search.msn.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
00:47:35 up 237 days, 15 hours, 24 minutes, 34 seconds, 4 users (2 259), load average: 0.11, 0.03, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.01.2022 00:47:35 in 8.9 milliseconds
##exit 0