This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 04:35:38

anonymous login:
Last login: Mon Jan 18 04:33:46 CET 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
04:35:38 up 860 days, 7 hours, 59 minutes, 23 seconds, 7 users (1 792), load average: 0.02, 0.01, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 18.01.2021 04:35:38 in 9.2 milliseconds
##exit 0