This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 04:17:30

anonymous login:
Last login: Wed Apr 24 04:14:39 CEST 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
04:17:30 up 225 days, 7 hours, 41 minutes, 15 seconds, 4 users (2 306), load average: 0.43, 0.12, 0.03
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.04.2019 04:17:30 in 8.8 milliseconds
##exit 0