This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 22:38:19

anonymous login:
Last login: Sat Oct 24 22:36:34 CEST 2020 from -.aspiegel.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
22:38:19 up 775 days, 2 hours, 2 minutes, 4 seconds, 6 users (1 702), load average: 0.01, 0.02, 0.04
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.10.2020 22:38:19 in 10.5 milliseconds
##exit 0