This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 13:30:42

anonymous login:
Last login: Wed Sep 22 13:30:01 CEST 2021 from -.228.broadband11.iol.cz on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
13:30:42 up 114 days, 4 hours, 7 minutes, 41 seconds, 3 users (1 222), load average: 0.00, 0.02, 0.03
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.09.2021 13:30:42 in 8.8 milliseconds
##exit 0