This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 01:59:58

anonymous login:
Last login: Mon Jan 25 01:55:45 CET 2021 from localhost on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
01:59:58 up 867 days, 5 hours, 23 minutes, 43 seconds, 3 users (1 531), load average: 0.10, 0.04, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 25.01.2021 01:59:58 in 8.9 milliseconds
##exit 0