This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 18:48:12

anonymous login:
Last login: Tue Apr 07 18:45:14 CEST 2020 from localhost on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
18:48:12 up 574 days, 22 hours, 11 minutes, 57 seconds, 2 users (1 712), load average: 0.04, 0.05, 0.06
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 07.04.2020 18:48:12 in 9.5 milliseconds
##exit 0