This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 01:32:42

anonymous login:
Last login: Mon Jan 24 01:30:04 CET 2022 from -.googlebot.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
01:32:42 up 237 days, 16 hours, 9 minutes, 41 seconds, 4 users (2 251), load average: 0.03, 0.04, 0.05
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.01.2022 01:32:42 in 15.0 milliseconds
##exit 0