This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 21:55:24

anonymous login:
Last login: Sun Jul 05 21:54:24 CEST 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
21:55:24 up 664 days, 1 hour, 19 minutes, 8 seconds, 3 users (1 665), load average: 0.00, 0.02, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 05.07.2020 21:55:24 in 9.7 milliseconds
##exit 0