This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 02:39:54

anonymous login:
Last login: Thu Aug 22 02:38:54 CEST 2019 from -.bl.semrush.com on pts/4
#cat /var/www/psika.cz//rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
02:39:54 up 345 days, 6 hours, 3 minutes, 39 seconds, 7 users (2 138), load average: 0.00, 0.01, 0.02
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.08.2019 02:39:54 in 8.7 milliseconds
##exit 0