This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 05:28:29

anonymous login:
Last login: Mon Dec 10 05:23:57 CET 2018 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
05:28:29 up 90 days, 8 hours, 52 minutes, 14 seconds, 4 users (1 984), load average: 0.00, 0.03, 0.04
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 10.12.2018 05:28:29 in 9.4 milliseconds
##exit 0