This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 09:10:12

anonymous login:
Last login: Tue Jan 21 09:07:02 CET 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//slaba-bourka-s-prehankou
Slabá bouřka s přeháňkou

Přechod velmi slabé bouřky s krátkými přeháňkami.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-bourka-s-prehankou
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-bourka-s-prehankou'
Size: 116Inode: 330083regular file
Birth: 2009-01-22 02:46
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
09:10:12 up 497 days, 12 hours, 33 minutes, 57 seconds, 6 users (1 732), load average: 0.07, 0.02, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 21.01.2020 09:10:12 in 8.9 milliseconds
##exit 0