This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 04:50:32

anonymous login:
Last login: Mon Jan 18 04:48:26 CET 2021 from -.31.broadband14.iol.cz on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//slaba-bourka-s-prehankou
Slabá bouřka s přeháňkou

Přechod velmi slabé bouřky s krátkými přeháňkami.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-bourka-s-prehankou
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-bourka-s-prehankou'
Size: 116Inode: 330083regular file
Birth: 2009-01-22 02:46
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
04:50:32 up 860 days, 8 hours, 14 minutes, 16 seconds, 4 users (1 802), load average: 0.06, 0.04, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 18.01.2021 04:50:32 in 9.6 milliseconds
##exit 0