This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 13:09:07

anonymous login:
Last login: Wed Sep 22 13:08:23 CEST 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//slaba-bourka-s-prehankou
Slabá bouřka s přeháňkou

Přechod velmi slabé bouřky s krátkými přeháňkami.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-bourka-s-prehankou
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-bourka-s-prehankou'
Size: 116Inode: 330083regular file
Birth: 2009-01-22 02:46
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
13:09:07 up 114 days, 3 hours, 46 minutes, 6 seconds, 5 users (1 206), load average: 0.01, 0.02, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.09.2021 13:09:07 in 9.0 milliseconds
##exit 0