This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 09:08:08

anonymous login:
Last login: Tue Apr 13 09:07:17 CEST 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//slaba-bourka-s-prehankou
Slabá bouřka s přeháňkou

Přechod velmi slabé bouřky s krátkými přeháňkami.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-bourka-s-prehankou
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-bourka-s-prehankou'
Size: 116Inode: 330083regular file
Birth: 2009-01-22 02:46
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
09:08:08 up 945 days, 12 hours, 31 minutes, 53 seconds, 4 users (2 238), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 13.04.2021 09:08:08 in 9.2 milliseconds
##exit 0