This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 14:58:01

anonymous login:
Last login: Wed Jun 19 14:57:42 CEST 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//slaba-bourka-s-prehankou
Slabá bouřka s přeháňkou

Přechod velmi slabé bouřky s krátkými přeháňkami.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-bourka-s-prehankou
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-bourka-s-prehankou'
Size: 116Inode: 330083regular file
Birth: 2009-01-22 02:46
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
14:58:01 up 281 days, 18 hours, 21 minutes, 46 seconds, 3 users (1 820), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 19.06.2019 14:58:01 in 9.0 milliseconds
##exit 0