This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 01:11:29

anonymous login:
Last login: Mon Jan 24 01:08:56 CET 2022 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//slaba-bourka-s-prehankou
Slabá bouřka s přeháňkou

Přechod velmi slabé bouřky s krátkými přeháňkami.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-bourka-s-prehankou
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-bourka-s-prehankou'
Size: 116Inode: 330083regular file
Birth: 2009-01-22 02:46
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
01:11:29 up 237 days, 15 hours, 48 minutes, 28 seconds, 4 users (2 254), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.01.2022 01:11:29 in 15.2 milliseconds
##exit 0