This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 22:23:07

anonymous login:
Last login: Sat Oct 24 22:21:28 CEST 2020 from -.aspiegel.com on pts/5
#cat /var/www/psika.cz//slaba-cervnova-bourka
Slabá červnová bouřka

Přechod slabé červnové bouřky v roce 2007. Po jejím prudkém vývoji následoval velmi pozvolný rozpad. Bouřka přinesla mírné srážky a jen několik výbojů.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-cervnova-bourka
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-cervnova-bourka'
Size: 226Inode: 330084regular file
Birth: 2009-01-22 01:48
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
22:23:07 up 775 days, 1 hour, 46 minutes, 52 seconds, 6 users (1 701), load average: 0.11, 0.18, 0.10
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.10.2020 22:23:07 in 8.9 milliseconds
##exit 0