This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 13:53:24

anonymous login:
Last login: Sun Dec 08 13:52:48 CET 2019 from -.ktknet.cz on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//slaba-cervnova-bourka
Slabá červnová bouřka

Přechod slabé červnové bouřky v roce 2007. Po jejím prudkém vývoji následoval velmi pozvolný rozpad. Bouřka přinesla mírné srážky a jen několik výbojů.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-cervnova-bourka
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-cervnova-bourka'
Size: 226Inode: 330084regular file
Birth: 2009-01-22 01:48
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
13:53:24 up 453 days, 17 hours, 17 minutes, 9 seconds, 5 users (1 674), load average: 0.00, 0.03, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 08.12.2019 13:53:24 in 8.8 milliseconds
##exit 0