This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 02:28:55

anonymous login:
Last login: Thu Aug 22 02:27:50 CEST 2019 from 216.244.66.- on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//slaba-cervnova-bourka
Slabá červnová bouřka

Přechod slabé červnové bouřky v roce 2007. Po jejím prudkém vývoji následoval velmi pozvolný rozpad. Bouřka přinesla mírné srážky a jen několik výbojů.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-cervnova-bourka
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-cervnova-bourka'
Size: 226Inode: 330084regular file
Birth: 2009-01-22 01:48
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
02:28:55 up 345 days, 5 hours, 52 minutes, 40 seconds, 4 users (2 109), load average: 0.00, 0.03, 0.04
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.08.2019 02:28:55 in 8.6 milliseconds
##exit 0