This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 18:27:48

anonymous login:
Last login: Tue Apr 07 18:26:19 CEST 2020 from -.seznam.cz on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//slaba-cervnova-bourka
Slabá červnová bouřka

Přechod slabé červnové bouřky v roce 2007. Po jejím prudkém vývoji následoval velmi pozvolný rozpad. Bouřka přinesla mírné srážky a jen několik výbojů.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-cervnova-bourka
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/slaba-cervnova-bourka'
Size: 226Inode: 330084regular file
Birth: 2009-01-22 01:48
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
18:27:48 up 574 days, 21 hours, 51 minutes, 32 seconds, 5 users (1 699), load average: 0.00, 0.04, 0.05
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 07.04.2020 18:27:48 in 14.0 milliseconds
##exit 0