This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 08:32:20

anonymous login:
Last login: Tue Apr 13 08:31:30 CEST 2021 from -.157.broadband5.iol.cz on pts/4
#cat /var/www/psika.cz//strih-vetru
Střih větru

Typický denní běh oblačnosti v hřebenu vyššího přízemního tlaku vzduchu. Ve středních výškách je znatelné silné zonální proudění podél výškové tlakové níže. Kupovitá oblačnost hezkého počasí nejblíže zemskému povrchu se pohybuje ze severovýchodního směru, zatímco jen v o málo větší výšce již převažuje významné západní proudění. Na začátku animace se v těchto výškách pohybují stratokumuly, které se postupně odpařují.

Vertikální střih větru se projevuje i u termicky podmíněné nízké oblačnosti, jejíž vrcholky se od určité výšky převracejí do zcela opačného směru.

#stat /var/www/psika.cz/fotografovani/strih-vetru
File: '/var/www/psika.cz/fotografovani/strih-vetru'
Size: 701Inode: 330090regular file
Birth: 2013-12-18 20:22
Last modified: 2013-12-18 20:51
#uptime
08:32:20 up 945 days, 11 hours, 56 minutes, 5 seconds, 11 users (2 229), load average: 0.01, 0.03, 0.07
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 13.04.2021 08:32:20 in 12.9 milliseconds
##exit 0