This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 15:50:37

anonymous login:
Last login: Mon Dec 06 15:45:55 CET 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz///druzicove-vystupy
Družicové výstupy

NOAA

Družice americké agentury NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) je satelitem s polární drahou letu obíhajícím planetu ve výšce větší než 800 km. Poskytuje snímky zemského povrchu a oblačnosti v několika spektrálních rozsazích (tzv. kanálech). Bližší popis charakteristik jednotlivých kanálů naleznete na informační stránce ČHMÚ. Snímacím prvkem družice je tzv. spektrální radiometr AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer).

Z pohledu běžného uživatele je zajímavým produktem zejména vícespektrální barevný kompozit, který vzniká obarvením a sloučením tří různých kanálů. Například v denních hodinách zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav kompozit s označením RGB123, v nočních hodinách pak RGB345 (viz českou stránku snímků z družice NOAA).

Následující snímek je víceméně aktuálním snímkem celé Evropy zveřejňovaným švýcarskou univerzitou v Bernu. Snímek je dostupný přibližně devětkrát za den, protože se pokaždé zpracovávají snímky z jiné NOAA družice. Výstupem je upravený snímek z kanálu 1 (AVHRR RSGB LEVEL1b Data Set). Bernská univerzita zveřejňuje i snímky v plném rozlišení, čímž se dost liší od konkurenčních zdrojů dat. Snímky zobrazují Evropu s přesností přibližně 1 km.

Aktualizace snímků zveřejněných zde nejsou plně synchronizovány s jednotlivými přetely polárních družic NOAA. Obrázek je tak aktualizován každou třetí hodinu, kdy by obvykle měl být dostupný aktuálnější snímek.

EUMETSAT

Mezivládní organizace EUMETSAT (Europe's Meteorological Satellite Organisation) provozuje a vyvíjí geostacionární družice METEOSAT. Tyto družice se nalézají ve výšce přes 35 000 km nad úrovní zemského rovníku.

EUMETSAT - jako organizace z velké části financovaná veřejnými zdroji - poskytuje výstupy ze svých družic s velmi restriktivními licenčními podmínkami, a proto zde detailnější výstupy "z METEOSATu" nezobrazuji. Méně kvalitní výstupy jsou poskytovány zdarma. Dostatečně kvalitní obrázky si můžete prohlédnout na webových stránkách sat24.com.

Níže je možné vidět aktuální kolorizovaný snímek z univerzity v Karlsruhe.

http://image.weather.com/images/sat/europesat_720x486.jpg

Kolorizovaný družicový snímek

Daleko zajímavějším produktem jsou však snímky celé České republiky s vyšších rozlišením a aktualizované každých 15 minut. Animace z těchto snímků poskytují opravdu velmi cenný zdroj informací o tahu a teplotě oblačnosti a jejím vývoji v čase. Zvláště v letním období jsou takové animace velmi cenné při okamžité předpovědi nebezpečnosti vyvíjejících se bouřek. Jen díky vynakládání vysokých licenčních poplatků Českým hydrometeorologickým ústavem můžeme tyto výstupy vůbec vidět [1].

[1]Česká republika je pouze přidruženým státem organizace EUMETSAT. Doufám, že se v blízké době podaří přetvořit nynější koordinaci mezi Evropskou Unií a ESA (European Space Agency) v její následné zahrnutí do evropských struktur. Následné navázání spolupráce ESy s EUMETSATem na určitých budoucích projektech by snad mohlo vést k dohodě o výrazném zlepšení dostupnosti meteorologických dat poskytovaných družicemi METEOSAT novějších generací a novými systémy MetOp.
#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/aktualni-pocasi/druzicove-vystupy
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/aktualni-pocasi/druzicove-vystupy'
Size: 4196Inode: 330012regular file
Birth: 2007-12-12 23:11
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
15:50:37 up 189 days, 6 hours, 27 minutes, 36 seconds, 3 users (1 670), load average: 0.01, 0.05, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 06.12.2021 15:50:37 in 12.1 milliseconds
##exit 0