This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 13:48:18

anonymous login:
Last login: Mon Oct 26 13:47:17 CET 2020 from -.semrush.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//blesky
Blesky

Česká republika

Pokud vás zajímají blesky lokalizované detektory ze středoevropské sítě pro detekci a lokalizaci bleskových výbojů (CELDN) rozmístěné v České republice, pak si můžete prohlédnout tyto snímky zveřejňované naším meteorologickým ústavem. Jsou aktualizovány obyčejně každých 10 minut.

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/blesk/data/aktual.png

Snímek CELDN

Oproti většině jiných zdrojů informací o bleskové aktivitě je v tomto produktu znázorněna i polarita blesků do země (CG+,CG-) a jsou odlišeny i mezioblačné blesky (CC). Blesk mezi oblaky se obecně vyskytuje ve slabých izolovaných bouřkách nebo naopak v rozsáhlejších bouřkových systémech po dovršení stadia zralosti. Blesk směřující do země je průvodním jevem silnějších bouřek. Nelze však toto považovat za směrodatné. Výzkum bleskové aktivity neumí prozatím tuto otázku zodpovědně vyřešit.

Blesková aktivita v Evropě

Kanadská meteorologická služba Centre Météo UQAM-Montréal uveřejňuje na svých webových stránkách mapu pokrytí bouřkové činnosti i pro téměř celou Evropu.

http://meteocentre.com/lightning/eur_zeus.gif

Blesková činnost dle Centre Météo UQAM-Montréal

Na tomto obrázku jsou znázorněny oblasti s blesky za posledních 30 minut. Barevně jsou odlišeny podle četnosti blesků. Navíc jsou z METARu zjišťovány údaje o výskytu bouřkové oblačnosti na jednotlivých meteorologických stanicích a u těch stanic, kde je bouřková oblačnost zaznamenána, jsou pak zobrazovány pomocí meteogramu.

[1]Čas na těchto snímcích je také ve formátu UTC.
#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/blesky
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/blesky'
Size: 1798Inode: 330010regular file
Birth: 2007-12-28 18:22
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
13:48:18 up 776 days, 17 hours, 12 minutes, 3 seconds, 5 users (1 592), load average: 0.11, 0.05, 0.02
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 26.10.2020 13:48:18 in 9.3 milliseconds
##exit 0