This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 22:05:19

anonymous login:
Last login: Thu Jan 21 22:01:45 CET 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/5
#cat /var/www/psika.cz//blizky-uder-blesku
Blízký úder blesku

12.srpna 2010 se nad Rakovnickem pohybovaly mírné až silné bouřky.

Na následujícím videu je záznamenán úder blesku, který zasáhl zřejmě do bleskovodu vzdáleného pouhých 200 metrů. Tento blesk mi dokonce způsobil menší škody na telekomunikačním zařízení.

Úder blesku ve vzdálenosti necelých 200 metrů.

Možné alternativně stáhnout zde (MPEG-4 AVC/H.264 + AAC).
#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/blizky-uder-blesku
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/blizky-uder-blesku'
Size: 467Inode: 329996regular file
Birth: 2010-08-13 14:29
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
22:05:19 up 864 days, 1 hour, 29 minutes, 4 seconds, 5 users (1 580), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 21.01.2021 22:05:19 in 9.4 milliseconds
##exit 0