This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 14:24:09

anonymous login:
Last login: Tue Mar 31 14:21:36 CEST 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//brzke-snehove-prehanky
Brzké sněhové přeháňky

První sněhové srážky na podzim roku 2007. Nezvykle studený konec října přinesl velmi proměnlivé počasí a většinou smíšenými srážkami. Na záznamu lze i podle vložených textových informací vidět, jak se s přechodem jednotlivých přeháněk měnil směr větru i teplota vzduchu.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/brzke-snehove-prehanky
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/brzke-snehove-prehanky'
Size: 361Inode: 330085regular file
Birth: 2009-01-23 18:54
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
14:24:09 up 567 days, 17 hours, 47 minutes, 54 seconds, 8 users (1 721), load average: 0.00, 0.10, 0.07
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 31.03.2020 14:24:09 in 9.8 milliseconds
##exit 0