This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 08:38:03

anonymous login:
Last login: Tue Apr 13 08:37:49 CEST 2021 from -.bl.semrush.com on pts/11
#cat /var/www/psika.cz//brzke-snehove-prehanky
Brzké sněhové přeháňky

První sněhové srážky na podzim roku 2007. Nezvykle studený konec října přinesl velmi proměnlivé počasí a většinou smíšenými srážkami. Na záznamu lze i podle vložených textových informací vidět, jak se s přechodem jednotlivých přeháněk měnil směr větru i teplota vzduchu.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/brzke-snehove-prehanky
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/brzke-snehove-prehanky'
Size: 361Inode: 330085regular file
Birth: 2009-01-23 18:54
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
08:38:03 up 945 days, 12 hours, 1 minute, 48 seconds, 11 users (2 218), load average: 0.00, 0.00, 0.03
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 13.04.2021 08:38:03 in 9.0 milliseconds
##exit 0