This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 02:18:33

anonymous login:
Last login: Thu Aug 22 02:18:29 CEST 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//brzke-snehove-prehanky
Brzké sněhové přeháňky

První sněhové srážky na podzim roku 2007. Nezvykle studený konec října přinesl velmi proměnlivé počasí a většinou smíšenými srážkami. Na záznamu lze i podle vložených textových informací vidět, jak se s přechodem jednotlivých přeháněk měnil směr větru i teplota vzduchu.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/brzke-snehove-prehanky
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/brzke-snehove-prehanky'
Size: 361Inode: 330085regular file
Birth: 2009-01-23 18:54
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
02:18:33 up 345 days, 5 hours, 42 minutes, 18 seconds, 3 users (2 071), load average: 0.97, 0.34, 0.12
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.08.2019 02:18:33 in 8.8 milliseconds
##exit 0