This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 21:44:59

anonymous login:
Last login: Thu Jan 21 21:43:05 CET 2021 from 194.230.158.- on pts/6
#cat /var/www/psika.cz///druhy-oblaku
Druhy oblaků

Na obloze rozlišujeme pro účely pozorování počasí obvykle 10 druhů oblačnosti. Následuje jejich výčet seřazený především dle výšky základny:

Mimoto se v nefologii (část meteorologie věnující se oblačnosti) věnuje pozornost i tzv. tvarům, odrůdám a zvláštnostem oblačnosti. Blíže k pochopení základních druhů oblačnosti může posloužit klasifikace oblačnosti.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/caste-otazky/druhy-oblaku
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/caste-otazky/druhy-oblaku'
Size: 615Inode: 330000regular file
Birth: 2007-12-02 02:24
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
21:45:00 up 864 days, 1 hour, 8 minutes, 44 seconds, 12 users (1 575), load average: 0.02, 0.03, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 21.01.2021 21:45:00 in 12.8 milliseconds
##exit 0