This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 20:53:20

anonymous login:
Last login: Thu Jan 23 20:52:43 CET 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz///druhy-oblaku
Druhy oblaků

Na obloze rozlišujeme pro účely pozorování počasí obvykle 10 druhů oblačnosti. Následuje jejich výčet seřazený především dle výšky základny:

Mimoto se v nefologii (část meteorologie věnující se oblačnosti) věnuje pozornost i tzv. tvarům, odrůdám a zvláštnostem oblačnosti. Blíže k pochopení základních druhů oblačnosti může posloužit klasifikace oblačnosti.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/caste-otazky/druhy-oblaku
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/caste-otazky/druhy-oblaku'
Size: 615Inode: 330000regular file
Birth: 2007-12-02 02:24
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
20:53:20 up 500 days, 0 hours, 17 minutes, 4 seconds, 5 users (1 611), load average: 0.00, 0.02, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 23.01.2020 20:53:20 in 19.1 milliseconds
##exit 0