This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 04:28:45

anonymous login:
Last login: Tue Aug 04 04:28:33 CEST 2020 from localhost on pts/2
#cat /var/www/psika.cz///druhy-oblaku
Druhy oblaků

Na obloze rozlišujeme pro účely pozorování počasí obvykle 10 druhů oblačnosti. Následuje jejich výčet seřazený především dle výšky základny:

Mimoto se v nefologii (část meteorologie věnující se oblačnosti) věnuje pozornost i tzv. tvarům, odrůdám a zvláštnostem oblačnosti. Blíže k pochopení základních druhů oblačnosti může posloužit klasifikace oblačnosti.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/caste-otazky/druhy-oblaku
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/caste-otazky/druhy-oblaku'
Size: 615Inode: 330000regular file
Birth: 2007-12-02 02:24
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
04:28:45 up 693 days, 7 hours, 52 minutes, 30 seconds, 6 users (1 598), load average: 0.00, 0.04, 0.06
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 04.08.2020 04:28:45 in 10.8 milliseconds
##exit 0