This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 00:18:23

anonymous login:
Last login: Sat Feb 23 00:17:45 CET 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/4
#cat /var/www/psika.cz//cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny
Cumulonimbus incus se zpětnou propagací kovadliny

Cumulonimbus incus se zpětným vývojem kovadliny. Podobné bouřky běžně způsobují intenzívnější srážky.

Na konci animace krátce zaznamenáno indukované vlnění ve středních výškách.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny'
Size: 258Inode: 330079regular file
Birth: 2009-06-16 23:15
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
00:18:23 up 165 days, 3 hours, 42 minutes, 8 seconds, 4 users (2 201), load average: 1.04, 0.33, 0.11
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 23.02.2019 00:18:23 in 26.3 milliseconds
##exit 0