This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 13:32:44

anonymous login:
Last login: Wed Sep 22 13:32:02 CEST 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//derecho
Derecho

Jelikož se i v dokumentárních pořadech o počasí v poslední době občas začíná používat toto slovo španělského původu, velmi stručně vysvětlím, co tento pojem vlastně znamená. Navíc si myslím, že každý člověk, kterého zajímají trochu bouřky a větrné jevy v bouřkách, by se měl s tímto slovem určitě seznámit.

Španělské slovo "derecho" (čti derečo) znamená "přímo vpřed". Derecho v terminologii výzkumu bouří označuje extrémně silný vítr, který vane v bouřkách právě takovým způsobem. Je bezprostředně spjat s tvorbou specifického proudění vzduchu uvnitř komplexu bouřkových oblaků a při zemi se jeví jako široký pás velmi silného větru, který zasahuje velkou část území, na kterém pak působí delší dobu rozsáhlé a významné škody.

Tato stručná definice asi postačí. Meteorologové však používají pro posouzení jevu parametrů spojených s mezoměřítkovými konvektivními systémy (mesoscale convective systems). Ale takovou definicí se zde zabývat nebudeme. Derecho se může vyskytnout téměř v jakékoliv roční době a jeho působení může být i dlouhodobějšího charakteru, v extrémních případech pak i mnoho desítek minut nad jednou konkrétní lokalitou. Při průměrné rychlosti větru alespoň 25 m/s pak tento vítr může být velmi pustošivý a může postihnout dost rozsáhlé území. Samotný jev derecho tak může putovat i přes několik států a může vytrvávat i mnoho hodin, v ojedinělých případech téměř celý den. Tím se výrazně odlišuje od krátkodobých nárazů větru v bouřkách, takzvaných húlav. Též průtrže vzduchu (downbursty) mají jiný charakter. Při výskytu těchto dvou častějších jevů se vyskytnou i významnější škody, ale jsou jen lokální a jev trvá obvykle jen několik málo minut.

Podle intenzity působených škod lze porovnat derecho snad jen s tornády. Zatímco ale tornáda tvoří velmi ostře lokalizované a obyčejně obrovské škody, jev derecho může způsobit daleko větší škody, protože působí na větší ploše a především výrazně delší dobu. Rychlost větru v oblasti silného tornáda je ale přesto o dost větší. Při výskytu silných jevů derecho překračuje rychlost větru i více jak 60 m/s (více jak 200 km/h), v tornádech může být tato rychlost ještě o poznání větší. Větry v derechu nemají takový "vysávací" charakter, který je běžný u tornád.

Ničivé derecho v Kanadě, 2006.

Rychlost větru přesahovala 150 km/h.

Rozsahem škod lze naopak velmi dobře derecho přirovnat k hurikánu. Hurikán obvykle zasáhne významně rozsáhlejší území, ale rychlost větru může být dost podobná. Přechod hurikánu trvá delší dobu a obvykle způsobuje větší škody než derecho.

Při zvláště silných jevech derecho mohou být velmi rozsáhlé oblasti lesů úplně zničeny. Všechny stromy se obyčejně vyvrátí či ohnou v jednom směru. Stejně tak může derecho kompletně zničit celé domy, zvláště ty, které nestojí na pevných základech nebo jsou postaveny z méně odolných materiálů.

/files/minnesota_derecho.jpg

Následky jevu derecho v Minnesotě, 4.6.1999

Zdroj: NOAA's National Weather Service, Central Region Headquarters

Derecho vzniká v důsledku existence velmi silného proudění v kumulonimbech, které mají podobnou strukturu jaká je běžná u frontálních bouřek (alespoň v pokročilejším stadiu derecha). Tyto kumulonimby tvoří souvislý pás, který se na radarových snímcích identifikuje jako obloukové echo (bow echo). Radiolokační odraz má nejčastěji tvar obráceného písmene "C". Někdy je na radarových snímcích patrné jen tzv. lineární echo (linear echo). Intenzita sestupného proudění by se dala srovnat snad jen se suchými průtržemi vzduchu (dry microbursts), které jsou v našich zeměpisných šířkách při bouřkách celkem časté (prudký sestupný proud v bouřce). Sestupné proudění ale není u derecha ten nejničivější prvek. Příčiny jeho vzniku nejsou dodnes příliš objasněné a tento jev lze velmi obtížně předvídat. Obvykle vzniká na čarách bouřek (squall lines), které se pohybují spíše průměrnou rychlostí. Ideálními podmínkami pro vývoj derecha je alespoň mírná instabilita (CAPE větší než 2000 J.kg-1) a střih větru, kdy při zemi vane silnější vítr a ve výšce je rychlost větru spíše menší. Zároveň je téměř nezbytný výskyt suchého vzduchu ve větších výškách nad zemí (1-5 km).

Podle případného ročního období, kdy se derecho vytvoří, a podle vlivu tlakového a teplotního pole, rozdělujeme derecha do dvou kategorií. Do jedné kategorie zařazujeme derecha ovlivněná výrazně synoptickými podmínkami, např. frontou (strong forcing derechos). Takovéto situace jsou obvyklé v jarním období a pozdě na podzim. Druhou kategorii pak tvoří derecha, která vznikají zejména kvůli silné instabilitě a vhodným větrným podmínkám. Taková derecha se tvoří především v letním období při vhodném střihu větru (weak forcing derechos).

Derecho je dosti vzácně se vyskytujícím fenoménem. V našich podmínkách se tvoří jen jednou za několik málo let. Obvykle takové situace označujeme za vichřice, větrné smrště, orkány či (větrné) bouře (windstorms). Průměrné rychlosti větru při derechu málokdy v našich podmínkách překračují alespoň 100 km/h.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/derecho
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/derecho'
Size: 5761Inode: 329993regular file
Birth: 2002-06-24 23:08
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
13:32:44 up 114 days, 4 hours, 9 minutes, 43 seconds, 3 users (1 225), load average: 0.04, 0.03, 0.03
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.09.2021 13:32:44 in 11.3 milliseconds
##exit 0