This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 06:56:59

anonymous login:
Last login: Sun Feb 28 06:55:17 CET 2021 from localhost on pts/1
#cat /var/www/psika.cz///brzke-snehove-prehanky
Brzké sněhové přeháňky

První sněhové srážky na podzim roku 2007. Nezvykle studený konec října přinesl velmi proměnlivé počasí a většinou smíšenými srážkami. Na záznamu lze i podle vložených textových informací vidět, jak se s přechodem jednotlivých přeháněk měnil směr větru i teplota vzduchu.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/brzke-snehove-prehanky
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/brzke-snehove-prehanky'
Size: 361Inode: 330085regular file
Birth: 2009-01-23 18:54
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
06:56:59 up 901 days, 10 hours, 20 minutes, 44 seconds, 2 users (1 549), load average: 0.00, 0.02, 0.05
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 28.02.2021 06:56:59 in 10.9 milliseconds
##exit 0