This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 23:08:02

anonymous login:
Last login: Wed Oct 21 23:06:42 CEST 2020 from -.seznam.cz on pts/4
#cat /var/www/psika.cz///brzke-snehove-prehanky
Brzké sněhové přeháňky

První sněhové srážky na podzim roku 2007. Nezvykle studený konec října přinesl velmi proměnlivé počasí a většinou smíšenými srážkami. Na záznamu lze i podle vložených textových informací vidět, jak se s přechodem jednotlivých přeháněk měnil směr větru i teplota vzduchu.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/brzke-snehove-prehanky
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/brzke-snehove-prehanky'
Size: 361Inode: 330085regular file
Birth: 2009-01-23 18:54
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
23:08:02 up 772 days, 2 hours, 31 minutes, 47 seconds, 5 users (1 691), load average: 0.00, 0.04, 0.06
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 21.10.2020 23:08:02 in 18.2 milliseconds
##exit 0