This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 20:37:50

anonymous login:
Last login: Thu Jan 23 20:37:45 CET 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz///cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny
Cumulonimbus incus se zpětnou propagací kovadliny

Cumulonimbus incus se zpětným vývojem kovadliny. Podobné bouřky běžně způsobují intenzívnější srážky.

Na konci animace krátce zaznamenáno indukované vlnění ve středních výškách.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny'
Size: 258Inode: 330079regular file
Birth: 2009-06-16 23:15
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
20:37:50 up 500 days, 0 hours, 1 minute, 35 seconds, 6 users (1 582), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 23.01.2020 20:37:50 in 41.5 milliseconds
##exit 0