This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 23:18:02

anonymous login:
Last login: Wed Oct 21 23:17:31 CEST 2020 from -.aspiegel.com on pts/4
#cat /var/www/psika.cz///cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny
Cumulonimbus incus se zpětnou propagací kovadliny

Cumulonimbus incus se zpětným vývojem kovadliny. Podobné bouřky běžně způsobují intenzívnější srážky.

Na konci animace krátce zaznamenáno indukované vlnění ve středních výškách.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny'
Size: 258Inode: 330079regular file
Birth: 2009-06-16 23:15
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
23:18:02 up 772 days, 2 hours, 41 minutes, 46 seconds, 5 users (1 696), load average: 0.00, 0.01, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 21.10.2020 23:18:02 in 19.4 milliseconds
##exit 0