This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 07:07:53

anonymous login:
Last login: Sun Feb 28 07:06:11 CET 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz///cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny
Cumulonimbus incus se zpětnou propagací kovadliny

Cumulonimbus incus se zpětným vývojem kovadliny. Podobné bouřky běžně způsobují intenzívnější srážky.

Na konci animace krátce zaznamenáno indukované vlnění ve středních výškách.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/cumulonimbus-incus-se-zpetnou-propagaci-kovadliny'
Size: 258Inode: 330079regular file
Birth: 2009-06-16 23:15
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
07:07:53 up 901 days, 10 hours, 31 minutes, 38 seconds, 4 users (1 550), load average: 0.00, 0.01, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 28.02.2021 07:07:53 in 11.1 milliseconds
##exit 0