This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 21:55:50

anonymous login:
Last login: Sat Oct 24 21:54:25 CEST 2020 from 185.191.171.- on pts/1
#cat /var/www/psika.cz///odpoledni-rozvoj-konvekce
Odpolední rozvoj konvekce

Náhlý přechod k termicky podmíněnému vývoji kupovité oblačnosti v brzkých odpoledních hodinách.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/odpoledni-rozvoj-konvekce
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/odpoledni-rozvoj-konvekce'
Size: 157Inode: 330095regular file
Birth: 2013-12-21 13:26
Last modified: 2013-12-21 13:47
#uptime
21:55:51 up 775 days, 1 hour, 19 minutes, 35 seconds, 8 users (1 690), load average: 0.00, 0.02, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.10.2020 21:55:51 in 11.3 milliseconds
##exit 0