This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 10:21:05

anonymous login:
Last login: Thu Jul 02 10:18:57 CEST 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz///odpoledni-rozvoj-konvekce
Odpolední rozvoj konvekce

Náhlý přechod k termicky podmíněnému vývoji kupovité oblačnosti v brzkých odpoledních hodinách.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/odpoledni-rozvoj-konvekce
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/odpoledni-rozvoj-konvekce'
Size: 157Inode: 330095regular file
Birth: 2013-12-21 13:26
Last modified: 2013-12-21 13:47
#uptime
10:21:05 up 660 days, 13 hours, 44 minutes, 50 seconds, 2 users (1 574), load average: 0.08, 0.20, 0.09
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 02.07.2020 10:21:05 in 11.5 milliseconds
##exit 0