This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 06:52:41

anonymous login:
Last login: Sun Feb 28 06:50:14 CET 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz///odpoledni-rozvoj-konvekce
Odpolední rozvoj konvekce

Náhlý přechod k termicky podmíněnému vývoji kupovité oblačnosti v brzkých odpoledních hodinách.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/odpoledni-rozvoj-konvekce
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/odpoledni-rozvoj-konvekce'
Size: 157Inode: 330095regular file
Birth: 2013-12-21 13:26
Last modified: 2013-12-21 13:47
#uptime
06:52:41 up 901 days, 10 hours, 16 minutes, 25 seconds, 2 users (1 547), load average: 0.02, 0.07, 0.08
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 28.02.2021 06:52:41 in 11.8 milliseconds
##exit 0