This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 07:02:40

anonymous login:
Last login: Sun Feb 28 07:00:51 CET 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz///osamocena-bourka-u-usti-nad-labem
Osamocená bouřka u Ústí nad Labem

Pomalu se pohybující osamocená noční bouřka u Ústí nad Labem. Foceno s půlminutouvou expozicí dne 22.8.2007.

/files/osamocena-bourka-usti-2007-08-22.jpg

Podařilo se mi zachytit jeden z malého počtu čárových blesků této vzdálené bouřky.

/files/osamocena-bourka-usti-2-2007-08-22.jpg
#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/osamocena-bourka-u-usti-nad-labem
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/osamocena-bourka-u-usti-nad-labem'
Size: 392Inode: 330075regular file
Birth: 2009-06-20 22:16
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
07:02:40 up 901 days, 10 hours, 26 minutes, 25 seconds, 3 users (1 549), load average: 0.00, 0.00, 0.03
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 28.02.2021 07:02:40 in 11.1 milliseconds
##exit 0