This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 04:08:17

anonymous login:
Last login: Tue Aug 04 04:06:52 CEST 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz///osamocena-bourka-u-usti-nad-labem
Osamocená bouřka u Ústí nad Labem

Pomalu se pohybující osamocená noční bouřka u Ústí nad Labem. Foceno s půlminutouvou expozicí dne 22.8.2007.

/files/osamocena-bourka-usti-2007-08-22.jpg

Podařilo se mi zachytit jeden z malého počtu čárových blesků této vzdálené bouřky.

/files/osamocena-bourka-usti-2-2007-08-22.jpg
#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/osamocena-bourka-u-usti-nad-labem
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/osamocena-bourka-u-usti-nad-labem'
Size: 392Inode: 330075regular file
Birth: 2009-06-20 22:16
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
04:08:17 up 693 days, 7 hours, 32 minutes, 1 second, 8 users (1 577), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 04.08.2020 04:08:17 in 11.0 milliseconds
##exit 0