This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 04:47:21

anonymous login:
Last login: Sun Aug 09 04:44:23 CEST 2020 from -.seznam.cz on pts/6
#cat /var/www/psika.cz///prechod-gust-frontu
Přechod gust frontu

Přechod gust frontu v květnu 2008, s průběhem jednotlivých meteorologických prvků. Atmosférický tlak není přepočten na hladinu moře.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/prechod-gust-frontu
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/prechod-gust-frontu'
Size: 199Inode: 330088regular file
Birth: 2009-06-21 13:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
04:47:21 up 698 days, 8 hours, 11 minutes, 5 seconds, 7 users (1 497), load average: 0.18, 0.06, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 09.08.2020 04:47:21 in 12.5 milliseconds
##exit 0