This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 04:27:20

anonymous login:
Last login: Sun Aug 09 04:23:49 CEST 2020 from -.a.ahrefs.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz///prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
04:27:20 up 698 days, 7 hours, 51 minutes, 5 seconds, 5 users (1 485), load average: 0.00, 0.07, 0.07
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 09.08.2020 04:27:20 in 11.9 milliseconds
##exit 0