This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 07:26:58

anonymous login:
Last login: Sun Feb 28 07:25:17 CET 2021 from localhost on pts/1
#cat /var/www/psika.cz///prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
07:26:58 up 901 days, 10 hours, 50 minutes, 43 seconds, 4 users (1 538), load average: 0.00, 0.06, 0.06
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 28.02.2021 07:26:58 in 10.9 milliseconds
##exit 0