This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 23:41:34

anonymous login:
Last login: Wed Oct 21 23:41:08 CEST 2020 from -.semrush.com on pts/6
#cat /var/www/psika.cz///prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
23:41:34 up 772 days, 3 hours, 5 minutes, 19 seconds, 9 users (1 679), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 21.10.2020 23:41:34 in 11.7 milliseconds
##exit 0