This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 07:31:33

anonymous login:
Last login: Sun Feb 28 07:30:01 CET 2021 from -.228.broadband11.iol.cz on pts/3
#cat /var/www/psika.cz///pulse-storm
Pulse storm

Prudký vývoj slabé odpolední bouřky v nevýrazném výběžku vyššího tlaku vzduchu. Po rychlém vývoji kumulonimbu (Cumulonimbus incus) následoval také jeho poměrně rychlý rozpad. Prostředí bylo charakteristické nevýznamným střihem větru a ve středních výškách poměrně nízkou relativní vlhkostí. Proto byl výstup do bouřky brzy přerušen vlastním sestupným prouděním, při kterém došlo zároveň i k intenzívnímu odpařování oblačné hmoty. Přerušení výstupného proudu krátce po rozvoji bouřkového oblaku je ostatně typickým znakem náhlých letních bouřek z tepla.

Přestože se tyto bouřky převážně projevují jen krátkými přeháňkami a po krátké době odezní, při pomaleji se rozpadající kovadlině mohou místně přinášet i krátká krupobití.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/pulse-storm
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/pulse-storm'
Size: 871Inode: 330081regular file
Birth: 2009-06-20 14:13
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
07:31:33 up 901 days, 10 hours, 55 minutes, 18 seconds, 5 users (1 537), load average: 0.09, 0.04, 0.05
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 28.02.2021 07:31:33 in 13.4 milliseconds
##exit 0