This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 03:40:07

anonymous login:
Last login: Sun Aug 09 03:37:38 CEST 2020 from -.aspiegel.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz///rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
03:40:08 up 698 days, 7 hours, 3 minutes, 52 seconds, 5 users (1 549), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 09.08.2020 03:40:08 in 11.2 milliseconds
##exit 0