This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 23:05:38

anonymous login:
Last login: Wed Oct 21 23:00:02 CEST 2020 from -.167.broadband7.iol.cz on pts/3
#cat /var/www/psika.cz///rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
23:05:38 up 772 days, 2 hours, 29 minutes, 22 seconds, 4 users (1 685), load average: 0.06, 0.07, 0.07
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 21.10.2020 23:05:38 in 11.8 milliseconds
##exit 0