This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 20:36:53

anonymous login:
Last login: Thu Jan 23 20:36:07 CET 2020 from -.broadband.kyivstar.net on pts/6
#cat /var/www/psika.cz///rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
20:36:53 up 500 days, 0 hours, 0 minutes, 38 seconds, 6 users (1 576), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 23.01.2020 20:36:53 in 10.8 milliseconds
##exit 0