This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 06:50:14

anonymous login:
Last login: Sun Feb 28 06:40:17 CET 2021 from localhost on pts/2
#cat /var/www/psika.cz///rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
06:50:14 up 901 days, 10 hours, 13 minutes, 58 seconds, 2 users (1 546), load average: 0.09, 0.11, 0.09
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 28.02.2021 06:50:14 in 11.8 milliseconds
##exit 0