This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 23:14:19

anonymous login:
Last login: Wed Oct 21 23:12:26 CEST 2020 from -.aspiegel.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz///rychly-vyvoj-kumulonimbu
Rychlý vývoj kumulonimbu

Explozivní vývoj kumulonimbu v horkém červnovém počasí. Ve výšce bylo patrné velmi silné proudění, které při dalším vývoji způsobovalo odtrhávání bouřkové kovadliny od mateřského oblaku. Z těchto oblaků se přesto později vytvořila alespoň slabá bouřka.

Na vrcholcích oblačnosti si lze všimnout zvláštnosti pileus.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/rychly-vyvoj-kumulonimbu
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/rychly-vyvoj-kumulonimbu'
Size: 414Inode: 330080regular file
Birth: 2009-01-21 17:24
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
23:14:19 up 772 days, 2 hours, 38 minutes, 3 seconds, 5 users (1 694), load average: 0.01, 0.02, 0.03
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 21.10.2020 23:14:19 in 11.2 milliseconds
##exit 0