This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 14:31:48

anonymous login:
Last login: Mon Oct 26 14:30:02 CET 2020 from -.167.broadband7.iol.cz on pts/4
#cat /var/www/psika.cz///slaba-bourka-s-prehankou
Slabá bouřka s přeháňkou

Přechod velmi slabé bouřky s krátkými přeháňkami.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/slaba-bourka-s-prehankou
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/slaba-bourka-s-prehankou'
Size: 116Inode: 330083regular file
Birth: 2009-01-22 02:46
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
14:31:48 up 776 days, 17 hours, 55 minutes, 33 seconds, 4 users (1 600), load average: 0.01, 0.03, 0.05
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 26.10.2020 14:31:48 in 14.2 milliseconds
##exit 0