This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 23:42:14

anonymous login:
Last login: Wed Oct 21 23:42:13 CEST 2020 from localhost on pts/6
#cat /var/www/psika.cz///slaba-cervnova-bourka
Slabá červnová bouřka

Přechod slabé červnové bouřky v roce 2007. Po jejím prudkém vývoji následoval velmi pozvolný rozpad. Bouřka přinesla mírné srážky a jen několik výbojů.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/slaba-cervnova-bourka
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/slaba-cervnova-bourka'
Size: 226Inode: 330084regular file
Birth: 2009-01-22 01:48
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
23:42:14 up 772 days, 3 hours, 5 minutes, 59 seconds, 9 users (1 681), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 21.10.2020 23:42:14 in 12.4 milliseconds
##exit 0