This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 07:27:56

anonymous login:
Last login: Sun Feb 28 07:26:58 CET 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/4
#cat /var/www/psika.cz///slaba-cervnova-bourka
Slabá červnová bouřka

Přechod slabé červnové bouřky v roce 2007. Po jejím prudkém vývoji následoval velmi pozvolný rozpad. Bouřka přinesla mírné srážky a jen několik výbojů.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/slaba-cervnova-bourka
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/slaba-cervnova-bourka'
Size: 226Inode: 330084regular file
Birth: 2009-01-22 01:48
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
07:27:56 up 901 days, 10 hours, 51 minutes, 40 seconds, 4 users (1 537), load average: 0.00, 0.05, 0.06
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 28.02.2021 07:27:56 in 11.4 milliseconds
##exit 0