This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 20:50:02

anonymous login:
Last login: Thu Jan 23 20:49:35 CET 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz///slaba-cervnova-bourka
Slabá červnová bouřka

Přechod slabé červnové bouřky v roce 2007. Po jejím prudkém vývoji následoval velmi pozvolný rozpad. Bouřka přinesla mírné srážky a jen několik výbojů.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/slaba-cervnova-bourka
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/slaba-cervnova-bourka'
Size: 226Inode: 330084regular file
Birth: 2009-01-22 01:48
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
20:50:02 up 500 days, 0 hours, 13 minutes, 46 seconds, 6 users (1 612), load average: 0.02, 0.03, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 23.01.2020 20:50:02 in 14.0 milliseconds
##exit 0