This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 08:33:03

anonymous login:
Last login: Sun Feb 28 08:30:01 CET 2021 from -.228.broadband11.iol.cz on pts/4
#cat /var/www/psika.cz///vliv-orografie-krusnych-hor
Vliv orografie Krušných hor

Zpočátku se vyvíjela bouřková oblačnost v Krušných horách, které jsou mimo záběr vlevo. Následoval pozvolný vývoj termické konvekce a nemohutných kumulonimbů se slabou elektrickou aktivitou i ve středních a severních Čechách.

Na animaci je dobře znát silný střih rychlosti větru ve vyšších hladinách atmosféry.

Nasouváním bouřkových kovadlin vzniklých dříve v souvislosti s orograficky podmíněnými bouřkami v oblasti Krušných hor se postupně prosadil blokující vliv i u pozorované kupovité oblačnosti. Nasouvající vysoká oblačnost je dobře vidět ke konci záznamu v levé horní části. Přesto byly zaznamenány i významnější srážky.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/vliv-orografie-krusnych-hor
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/vliv-orografie-krusnych-hor'
Size: 761Inode: 330087regular file
Birth: 2009-06-15 22:53
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
08:33:03 up 901 days, 11 hours, 56 minutes, 48 seconds, 5 users (1 553), load average: 0.08, 0.03, 0.06
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 28.02.2021 08:33:03 in 11.7 milliseconds
##exit 0