This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 13:19:07

anonymous login:
Last login: Mon Oct 26 13:17:17 CET 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz///zadni-cast-frontalni-bourky
Zadní část frontální bouřky

Okamžik přechodu zadní části bouřky vázané na silnou studenou frontu, pohledem na severozápad. Je zde velmi dobře patrný střih větru v oblasti bouřky. V levé části se vytváří doprovodná oblačnost pannus v důsledku výtlaku přecházejícího pásma intenzívních srážek.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/zadni-cast-frontalni-bourky
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/zadni-cast-frontalni-bourky'
Size: 360Inode: 330077regular file
Birth: 2009-06-20 21:39
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
13:19:07 up 776 days, 16 hours, 42 minutes, 51 seconds, 3 users (1 578), load average: 0.80, 0.36, 0.14
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 26.10.2020 13:19:07 in 14.2 milliseconds
##exit 0