This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 06:58:52

anonymous login:
Last login: Sun Feb 28 06:56:59 CET 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz///zadni-cast-frontalni-bourky
Zadní část frontální bouřky

Okamžik přechodu zadní části bouřky vázané na silnou studenou frontu, pohledem na severozápad. Je zde velmi dobře patrný střih větru v oblasti bouřky. V levé části se vytváří doprovodná oblačnost pannus v důsledku výtlaku přecházejícího pásma intenzívních srážek.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/zadni-cast-frontalni-bourky
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/fotogalerie/zadni-cast-frontalni-bourky'
Size: 360Inode: 330077regular file
Birth: 2009-06-20 21:39
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
06:58:52 up 901 days, 10 hours, 22 minutes, 37 seconds, 2 users (1 556), load average: 0.03, 0.03, 0.05
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 28.02.2021 06:58:52 in 11.9 milliseconds
##exit 0