This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 12:45:07

anonymous login:
Last login: Wed Sep 22 12:44:17 CEST 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//klasifikace-oblacnosti-nizke-patro
Klasifikace oblačnosti - nízké patro

Stratus

(St, česky sloha)

Obvykle šedá oblačná jednotvárná vrstva oblačnosti s dosti nízkou základnou ve výšce do 1 km nad zemským povrchem, takže často zakrývá vrcholy kopců nebo vyšších staveb. Příliš se neliší od mlhy. Někdy má podobu roztrhaných oblaků (fractus) a občas touto oblačnosti prosvítá Slunce. Tento oblak, je-li dostatečně tenký, může způsobit vytvoření korony kolem Slunce a Měsíce. Při velmi nízkých teplotách v zimě dokonce i halové jevy. Stratus je v létě vodním oblakem, v zimě pak smíšeným nebo dokonce ledovým. Mohou z něho vypadávat slabé srážky dosahující zemského povrchu v podobě mrholení, ledových jehliček nebo sněhových zrn. Oblačnost typu St vzniká často pod výškovými inverzemi teploty vzduchu nebo v důsledku prochlazení vzduchu od zemského povrchu (noční radiace), či dokonce advekcí. Také se transformuje z oblačnosti typu Ns, Sc, Cu a Cb.

/files/wod53.jpg

Obrázek 4.1: Stratus

/files/wo52.jpg

Obrázek 4.2: Stratus

Stratocumulus

(Sc, česky slohová kupa)

Šedé nebo bělavé, menší či větší skupiny nebo vrstvy oblaků, které mají téměř vždy tmavá místa. Téměř vždy má tento oblak nevláknitý vzhled a jednotlivé oblaky můžou být oddělené nebo spolu související. Zdánlivá velikost jednotlivých částí oblaku je obvykle více jak 5° prostorového úhlu. Stratokumuly jsou vodní nebo smíšené oblaky zasahující do výšek maximálně 2 km, obvykle však o dost níže. Mohou z nich vypadávat srážky (déšť, sníh, mrholení, sněhové krupky) slabé intenzity. Pokud není Sc hustý, může vytvářet korónu nebo irizaci, dokonce u virgy i halové jevy. Tento oblak vzniká nejčastěji vlnovými pohyby ve vzduchu nebo transformací z oblaků typu Ac, As, Ns, St, Cu a Cb. Stratokumulus je často příznakem rozpadu oblačnosti.

/files/woc27.jpg

Obrázek 4.3: Stratocumulus

/files/wob50.jpg

Obrázek 4.4: Stratocumulus undulatus

/files/wo84.jpg

Obrázek 4.5: Stratocumulus

Literatura

[1]Sobíšek B. za kolektiv (1993): Meteorologický slovník výkladový & terminologický slovník, Academia Ministerstvo životního prostředí Praha
[2]Kobzová E. (1998): Počasí, Rubico
[3]Král P. (1999): Atlas oblaků - http://web.telecom.cz/kralova/atlas.html
[4]Wolken - Der Karlsruher Wolkenatlas - http://www.wolkenatlas.de/
[5]Australian Weather Photography - http://australiansevereweather.simplenet.com/photography/index.html
#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/klasifikace-oblacnosti-nizke-patro
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/klasifikace-oblacnosti-nizke-patro'
Size: 2743Inode: 329971regular file
Birth: 2001-02-05 14:45
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
12:45:07 up 114 days, 3 hours, 22 minutes, 6 seconds, 5 users (1 172), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.09.2021 12:45:07 in 10.4 milliseconds
##exit 0