This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 13:26:28

anonymous login:
Last login: Wed Sep 22 13:25:44 CEST 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//klasifikace-oblacnosti-podle-pater
Klasifikace oblačnosti podle pater

Pro oblaky se nejčastěji uvádí latinské názvy, ale já zde uvádím i české, které se však používají jen velmi zřídka.

Rozlišení podle oblačných pater

Veškerou oblačnost rozdělujeme podle Mezinárodního atlasu oblaků na základních 10 druhů. Můžeme je dále dělit podle různých kritérií, kterými se zde ale podrobněji zabývat nebudeme. Nejdůležitějším kritériem je rozdělení oblaků podle nadmořské výšky jejich výskytu. Také dělíme oblačnost dle složení.

Podle výšek rozdělujeme oblaky na:

  • oblaky vysokého patra (Cirrus,Cirrocumulus,Cirrostratus)
  • oblaky středního patra (Altocumulus)
  • oblaky nízkého patra (Stratus,Stratocumulus)
  • oblaky zasahující do několika pater (Altostratus, Nimbostratus,Cumulus,Cumulonimbus)

Oblaky, které spadají do vysokého patra se nalézají ve výšce 5-13 km, střední patro odpovídá výšce 2-7 km a nízké patro představuje vrstvu sahající nejvýše 2 km nad zemský povrch. Tyto výšky jsou však jen přibližné, protože vrstvy atmosféry mají rozdílnou polohu v tropech a v polárních šířkách. Všeobecně platí, že troposféra (nejspodnější část atmosféry, která je významná pro koloběh počasí na Zemi) v tropech dosahuje největších výšek (do 18 km), ale na polárních kruzích pouze výšky do 8 km.

Následující tabulka poskytuje hrubý přehled o výškách vrstev, ve kterých se tvoří oblačnost.

Tabulka 1.1: Výšky oblačných pater v závislosti na zeměpisné šířce
Název patraPodnebný pás
polárnímírnýtropický
vysokéod 3 do 8 kmod 5 do 13 kmod 6 do 18 km
středníod 2 do 4 kmod 2 do 7 kmod 2 do 8 km
nízkéod země do 2 kmod země do 2 kmod země do 2 km

Deset základních druhů

V následující tabulce jsou uvedeny veškeré latinské názvy oblaků a jejich značky.

Tabulka 1.2: Rozdělení oblačnosti
Patro oblakůDruh
Latinský názevZkratkaČeský překlad
vysoké oblakycirrusciřasa
cirrocumulusccřasová kupa
cirrostratuscsřasová sloha
střední oblakyaltocumulusacvysoká kupa
altostratusasvysoká sloha
nízké oblakystratocumulusscslohová kupa
stratusstsloha
oblaky zasahující do více paternimbostratusnsdešťová sloha
cumuluscukupa
cumulonimbuscbdešťová kupa (bouřkový oblak)

Oblaky podle skupenství vody

Podle složení dělíme dále oblaky na:

  • vodní
  • smíšené
  • ledové

Ve vodním oblaku se vyskytuje pouze tekuté skupenství vody, ve smíšeném voda i s tuhými částicemi ledu, jehliček, krup atd. V ledovém oblaku jsou navíc části i v pevném skupenství.

Literatura

[1]Sobíšek B. za kolektiv (1993): Meteorologický slovník výkladový & terminologický slovník, Academia Ministerstvo životního prostředí Praha
[2]Kobzová E. (1998): Počasí, Rubico
[3]Král P. (1999): Atlas oblaků - http://web.telecom.cz/kralova/atlas.html
[4]Wolken - Der Karlsruher Wolkenatlas - http://www.wolkenatlas.de/
[5]Australian Weather Photography - http://australiansevereweather.simplenet.com/photography/index.html
#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/klasifikace-oblacnosti-podle-pater
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/klasifikace-oblacnosti-podle-pater'
Size: 5771Inode: 329967regular file
Birth: 2001-02-05 13:19
Last modified: 2012-08-20 18:18
#uptime
13:26:28 up 114 days, 4 hours, 3 minutes, 27 seconds, 2 users (1 218), load average: 0.00, 0.06, 0.06
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.09.2021 13:26:28 in 9.5 milliseconds
##exit 0