This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 13:59:58

anonymous login:
Last login: Wed Sep 22 13:59:20 CEST 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//klasifikace-oblacnosti-stredni-patro
Klasifikace oblačnosti - střední patro

Altocumulus

(Ac, česky vysoká kupa, lidově velké beránky)

Tato oblačnost se vyskytuje ve výškách od 2 km až do 6 km. Na obloze je můžeme pozorovat jako jednotlivé skupiny nebo celé vrstvy oblačných chomáčů nebo valounů s vlastními stíny, uspořádaných do řad v jednom či dvou směrech. Zdánlivá velikost jednotlivých částí oblaku bývá 1° až 5° prostorového úhlu. Barva těchto chomáčů a valounů může být oslnivě bílá, ale také tmavošedá, zčásti stínovaná. Okraje tenkých částí často irizují, tzn. mají perleťový lesk. Tato oblačnost vzniká nejčastěji vlivem vlnových pohybů v atmosféře, při přetékání vzduchu přes horské překážky nebo transformací z oblaků jiných druhů (Cc, As, Ns, Sc, Cu a Cb), kde může být známkou rozpadu oblačnosti. Také se vyskytuje ve spojení s frontami, zejména před přechodem studené fronty, často také ve studeném vzduchu po přechodu studené fronty druhého druhu. Také se často objevuje pod nebo nad výškovou inverzí. Altokumuly jsou složeny převážně z vodních kapiček, méně často je ale i smíšeným oblakem (vodní kapičky a ledové krystalky), a to nejen v zimní polovině roku. Mohou z nich vypadávat srážky, které se však většinou stačí vypařit v podoblačném vzduchu, a tak může často vznikat tzv. virga (= srážkový pruh).

/files/wo49.jpg

Obrázek 3.1: Altocumulus

Altostratus

(As, česky vysoká sloha)

Šedavá nebo modravá oblačná plocha nebo vrstva s vláknitou či žebrovitou strukturou, popř. i bez patrné struktury. Tato oblačnost se vyskytuje ve výšce kolem 2,5 až 3 km. Její tloušťka je dosti proměnlivá od 0,6 km do 1,5 km. Často pokrývá úplně nebo částečně oblohu. Oblak bývá místy tak tenký, že jím prosvítá Slunce nebo Měsíc, ale předměty na zemi již nevrhají stíny. U As se nevyskytují halové jevy. Altostratus je smíšeným oblakem, méně často vodním oblakem, zasahuje do středního patra, někdy však zasahuje i do vysokého patra. Mohou z něj vypadávat srážky, které se však v letním období většinou vypaří předtím než dosáhnou povrchu. Pokud tyto srážky ale dosáhnou zemského povrchu, jde pak většinou o déšť, sníh nebo padání krupek trvalejšího charakteru. Altostratus se vytváří zejména v oblačných systémech teplých front a studené fronty prvního druhu, kde vzniká působením výkluzných pohybů teplého vzduchu. Často ale také vzniká transformací z oblačnosti typu Cs, Ac, Ns a Cb.

/files/altostratus.gif

Obrázek 3.2: Altostratus

/files/wo12221.jpg

Obrázek 3.3: Altostratus

/files/wob69.jpg

Obrázek 3.4: Altostratus

Literatura

[1]Sobíšek B. za kolektiv (1993): Meteorologický slovník výkladový & terminologický slovník, Academia Ministerstvo životního prostředí Praha
[2]Kobzová E. (1998): Počasí, Rubico
[3]Král P. (1999): Atlas oblaků - http://web.telecom.cz/kralova/atlas.html
[4]Wolken - Der Karlsruher Wolkenatlas - http://www.wolkenatlas.de/
[5]Australian Weather Photography - http://australiansevereweather.simplenet.com/photography/index.html
#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/klasifikace-oblacnosti-stredni-patro
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/klasifikace-oblacnosti-stredni-patro'
Size: 3391Inode: 329970regular file
Birth: 2001-02-05 13:57
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
13:59:58 up 114 days, 4 hours, 36 minutes, 57 seconds, 4 users (1 254), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.09.2021 13:59:58 in 9.2 milliseconds
##exit 0