This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 09:55:42

anonymous login:
Last login: Tue Apr 13 09:54:42 CEST 2021 from localhost on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//odpoledni-rozvoj-konvekce
Odpolední rozvoj konvekce

Náhlý přechod k termicky podmíněnému vývoji kupovité oblačnosti v brzkých odpoledních hodinách.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/odpoledni-rozvoj-konvekce
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/odpoledni-rozvoj-konvekce'
Size: 157Inode: 330095regular file
Birth: 2013-12-21 13:26
Last modified: 2013-12-21 13:47
#uptime
09:55:42 up 945 days, 13 hours, 19 minutes, 26 seconds, 3 users (2 284), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 13.04.2021 09:55:42 in 10.5 milliseconds
##exit 0