This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 05:52:34

anonymous login:
Last login: Mon Dec 10 05:50:42 CET 2018 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//odpoledni-rozvoj-konvekce
Odpolední rozvoj konvekce

Náhlý přechod k termicky podmíněnému vývoji kupovité oblačnosti v brzkých odpoledních hodinách.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/odpoledni-rozvoj-konvekce
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/odpoledni-rozvoj-konvekce'
Size: 157Inode: 330095regular file
Birth: 2013-12-21 13:26
Last modified: 2013-12-21 13:47
#uptime
05:52:34 up 90 days, 9 hours, 16 minutes, 19 seconds, 2 users (1 994), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 10.12.2018 05:52:34 in 8.9 milliseconds
##exit 0