This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 15:37:25

anonymous login:
Last login: Sat Jan 25 15:33:09 CET 2020 from 23.129.64.- on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//odpoledni-rozvoj-konvekce
Odpolední rozvoj konvekce

Náhlý přechod k termicky podmíněnému vývoji kupovité oblačnosti v brzkých odpoledních hodinách.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/odpoledni-rozvoj-konvekce
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/odpoledni-rozvoj-konvekce'
Size: 157Inode: 330095regular file
Birth: 2013-12-21 13:26
Last modified: 2013-12-21 13:47
#uptime
15:37:25 up 501 days, 19 hours, 1 minute, 10 seconds, 7 users (1 778), load average: 0.00, 0.01, 0.02
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 25.01.2020 15:37:25 in 13.8 milliseconds
##exit 0