This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 05:46:15

anonymous login:
Last login: Mon Dec 10 05:43:43 CET 2018 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//prechod-gust-frontu
Přechod gust frontu

Přechod gust frontu v květnu 2008, s průběhem jednotlivých meteorologických prvků. Atmosférický tlak není přepočten na hladinu moře.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/prechod-gust-frontu
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/prechod-gust-frontu'
Size: 199Inode: 330088regular file
Birth: 2009-06-21 13:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
05:46:15 up 90 days, 9 hours, 10 minutes, 0 seconds, 2 users (1 990), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 10.12.2018 05:46:15 in 9.1 milliseconds
##exit 0