This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 11:27:54

anonymous login:
Last login: Thu Jul 02 11:26:07 CEST 2020 from -.seznam.cz on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//prechod-gust-frontu
Přechod gust frontu

Přechod gust frontu v květnu 2008, s průběhem jednotlivých meteorologických prvků. Atmosférický tlak není přepočten na hladinu moře.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/prechod-gust-frontu
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/prechod-gust-frontu'
Size: 199Inode: 330088regular file
Birth: 2009-06-21 13:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
11:27:54 up 660 days, 14 hours, 51 minutes, 38 seconds, 4 users (1 632), load average: 0.00, 0.05, 0.05
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 02.07.2020 11:27:54 in 9.1 milliseconds
##exit 0