This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 15:29:51

anonymous login:
Last login: Sat Jan 25 15:29:04 CET 2020 from -.dfri.se on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//prechod-gust-frontu
Přechod gust frontu

Přechod gust frontu v květnu 2008, s průběhem jednotlivých meteorologických prvků. Atmosférický tlak není přepočten na hladinu moře.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/prechod-gust-frontu
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/prechod-gust-frontu'
Size: 199Inode: 330088regular file
Birth: 2009-06-21 13:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
15:29:52 up 501 days, 18 hours, 53 minutes, 36 seconds, 6 users (1 775), load average: 0.04, 0.05, 0.05
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 25.01.2020 15:29:52 in 9.2 milliseconds
##exit 0