This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 19:49:54

anonymous login:
Last login: Sun Dec 08 19:47:10 CET 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//prechod-gust-frontu
Přechod gust frontu

Přechod gust frontu v květnu 2008, s průběhem jednotlivých meteorologických prvků. Atmosférický tlak není přepočten na hladinu moře.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/prechod-gust-frontu
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/prechod-gust-frontu'
Size: 199Inode: 330088regular file
Birth: 2009-06-21 13:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
19:49:54 up 453 days, 23 hours, 13 minutes, 38 seconds, 3 users (1 689), load average: 0.01, 0.04, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 08.12.2019 19:49:54 in 8.9 milliseconds
##exit 0