This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 09:48:32

anonymous login:
Last login: Tue Apr 13 09:47:50 CEST 2021 from -.seznam.cz on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//prechod-gust-frontu
Přechod gust frontu

Přechod gust frontu v květnu 2008, s průběhem jednotlivých meteorologických prvků. Atmosférický tlak není přepočten na hladinu moře.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/prechod-gust-frontu
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/prechod-gust-frontu'
Size: 199Inode: 330088regular file
Birth: 2009-06-21 13:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
09:48:32 up 945 days, 13 hours, 12 minutes, 16 seconds, 7 users (2 282), load average: 0.09, 0.04, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 13.04.2021 09:48:32 in 9.2 milliseconds
##exit 0