This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 11:48:33

anonymous login:
Last login: Thu Jul 02 11:44:43 CEST 2020 from 216.244.66.- on pts/4
#cat /var/www/psika.cz//prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
11:48:33 up 660 days, 15 hours, 12 minutes, 17 seconds, 5 users (1 660), load average: 0.05, 0.04, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 02.07.2020 11:48:33 in 9.1 milliseconds
##exit 0