This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 02:43:44

anonymous login:
Last login: Mon Jan 25 02:40:48 CET 2021 from -.search.msn.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
02:43:44 up 867 days, 6 hours, 7 minutes, 28 seconds, 6 users (1 570), load average: 0.05, 0.04, 0.02
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 25.01.2021 02:43:44 in 10.0 milliseconds
##exit 0