This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 10:10:24

anonymous login:
Last login: Tue Apr 13 10:10:16 CEST 2021 from -.googlebot.com on pts/4
#cat /var/www/psika.cz//prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
10:10:24 up 945 days, 13 hours, 34 minutes, 9 seconds, 4 users (2 298), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 13.04.2021 10:10:24 in 12.4 milliseconds
##exit 0