This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 14:35:40

anonymous login:
Last login: Mon Oct 26 14:32:57 CET 2020 from -.a.ahrefs.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//prichazejici-letni-lijak
Přicházející letní liják
/files/letni-lijak-2008-06.jpg

Intenzívní liják na červnové bouřce.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/prichazejici-letni-lijak
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/prichazejici-letni-lijak'
Size: 87Inode: 330097regular file
Birth: 2009-01-22 14:03
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
14:35:40 up 776 days, 17 hours, 59 minutes, 24 seconds, 4 users (1 601), load average: 0.00, 0.01, 0.03
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 26.10.2020 14:35:40 in 8.8 milliseconds
##exit 0