This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 02:34:35

anonymous login:
Last login: Thu Aug 22 02:34:35 CEST 2019 from -.search.msn.com on pts/4
#cat /var/www/psika.cz//pruvodce-bourkovou-oblacnosti
Průvodce bouřkovou oblačností

... aneb Co jste kdy chtěli vědět o bouřkách, ale báli jste se zeptat

Druhé přepracované vydání naučné monografie z roku 2002 doplněné o novější poznatky z oblasti vizuálních projevů bouřkové činnosti.

Text je navržen tak, aby jeho podstatná část byla srozumitelná i pro čtenáře bez jakýchkoliv meteorologických znalostí. Po přečtení dokumentu budete schopni dobře posoudit intenzitu jevů spojených s přicházejícími bouřkami a vyhledat tak včas ochranu před některými nebezpečnými bouřkovými jevy.

Práce je dostupná v několika běžně rozšířených formátech:

V kopii a ve formátu jednotlivého HTML souboru bez rejstříku dostupné i na www.bourky.kvalitne.cz.

Obsah

 • Kumulonimbus
  • Vznik
  • Povětrnostní podmínky
  • Stadium zralosti
  • Zánik
 • Prvky bouřkové oblačnosti
  • Výška oblaku
  • Horní část oblaku
  • Boční pásy konvektivní oblačnosti
  • Blízké fenomény
  • Specifika supercelárních bouří
 • Bouřkové faktory
  • Instabilita a vlhkost
  • Vertikální střih větru
  • Blokující inverze
  • Buněčná architektura
 • Oblačnost
  • Tvary bouřkového oblaku
  • Zvláštnosti bouřkového oblaku
  • Ostatní oblačnost
#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/pruvodce-bourkovou-oblacnosti
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/pruvodce-bourkovou-oblacnosti'
Size: 1623Inode: 330047regular file
Birth: 2002-02-05 21:32
Last modified: 2014-01-04 15:44
#uptime
02:34:35 up 345 days, 5 hours, 58 minutes, 20 seconds, 5 users (2 119), load average: 0.03, 0.06, 0.05
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.08.2019 02:34:35 in 11.0 milliseconds
##exit 0