This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 22:35:53

anonymous login:
Last login: Thu Jan 21 22:33:21 CET 2021 from -.bl.semrush.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
22:35:53 up 864 days, 1 hour, 59 minutes, 38 seconds, 5 users (1 581), load average: 0.02, 0.02, 0.02
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 21.01.2021 22:35:53 in 8.9 milliseconds
##exit 0