This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 14:03:05

anonymous login:
Last login: Wed Sep 22 14:02:28 CEST 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
14:03:05 up 114 days, 4 hours, 40 minutes, 4 seconds, 5 users (1 261), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.09.2021 14:03:05 in 8.7 milliseconds
##exit 0