This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 15:55:02

anonymous login:
Last login: Tue Mar 31 15:53:36 CEST 2020 from -.eu-west-1.compute.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//rychle-zarijove-proudeni
Rychlé zářijové proudění

Rychle postupující smíšená kupovitá oblačnost v nezvykle chladném severním proudění v září 2007.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/rychle-zarijove-proudeni
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/rychle-zarijove-proudeni'
Size: 169Inode: 330078regular file
Birth: 2009-01-22 17:09
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
15:55:02 up 567 days, 19 hours, 18 minutes, 47 seconds, 8 users (1 830), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 31.03.2020 15:55:02 in 8.7 milliseconds
##exit 0