This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 19:48:27

anonymous login:
Last login: Tue Apr 07 19:48:25 CEST 2020 from -.a.ahrefs.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//slaba-bourka-s-prehankou
Slabá bouřka s přeháňkou

Přechod velmi slabé bouřky s krátkými přeháňkami.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-bourka-s-prehankou
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-bourka-s-prehankou'
Size: 116Inode: 330083regular file
Birth: 2009-01-22 02:46
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
19:48:27 up 574 days, 23 hours, 12 minutes, 12 seconds, 4 users (1 691), load average: 0.05, 0.02, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 07.04.2020 19:48:27 in 13.7 milliseconds
##exit 0