This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 02:35:40

anonymous login:
Last login: Wed Oct 16 02:35:35 CEST 2019 from -.seznam.cz on pts/5
#cat /var/www/psika.cz//slaba-bourka-s-prehankou
Slabá bouřka s přeháňkou

Přechod velmi slabé bouřky s krátkými přeháňkami.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-bourka-s-prehankou
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-bourka-s-prehankou'
Size: 116Inode: 330083regular file
Birth: 2009-01-22 02:46
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
02:35:40 up 400 days, 5 hours, 59 minutes, 25 seconds, 5 users (1 813), load average: 0.00, 0.00, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 16.10.2019 02:35:40 in 9.3 milliseconds
##exit 0