This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 20:20:54

anonymous login:
Last login: Sun Dec 08 20:20:43 CET 2019 from -.157.broadband5.iol.cz on pts/5
#cat /var/www/psika.cz//slaba-bourka-s-prehankou
Slabá bouřka s přeháňkou

Přechod velmi slabé bouřky s krátkými přeháňkami.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-bourka-s-prehankou
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-bourka-s-prehankou'
Size: 116Inode: 330083regular file
Birth: 2009-01-22 02:46
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
20:20:54 up 453 days, 23 hours, 44 minutes, 39 seconds, 6 users (1 691), load average: 0.08, 0.18, 0.08
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 08.12.2019 20:20:54 in 10.9 milliseconds
##exit 0