This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 15:26:49

anonymous login:
Last login: Sat Jan 25 15:23:10 CET 2020 from 114.119.129.- on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//slaba-cervnova-bourka
Slabá červnová bouřka

Přechod slabé červnové bouřky v roce 2007. Po jejím prudkém vývoji následoval velmi pozvolný rozpad. Bouřka přinesla mírné srážky a jen několik výbojů.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-cervnova-bourka
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-cervnova-bourka'
Size: 226Inode: 330084regular file
Birth: 2009-01-22 01:48
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
15:26:49 up 501 days, 18 hours, 50 minutes, 34 seconds, 5 users (1 777), load average: 0.00, 0.06, 0.06
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 25.01.2020 15:26:49 in 8.9 milliseconds
##exit 0