This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 04:27:34

anonymous login:
Last login: Wed Apr 24 04:26:56 CEST 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//slaba-cervnova-bourka
Slabá červnová bouřka

Přechod slabé červnové bouřky v roce 2007. Po jejím prudkém vývoji následoval velmi pozvolný rozpad. Bouřka přinesla mírné srážky a jen několik výbojů.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-cervnova-bourka
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-cervnova-bourka'
Size: 226Inode: 330084regular file
Birth: 2009-01-22 01:48
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
04:27:34 up 225 days, 7 hours, 51 minutes, 19 seconds, 3 users (2 317), load average: 0.03, 0.09, 0.08
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.04.2019 04:27:34 in 8.9 milliseconds
##exit 0