This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 13:20:48

anonymous login:
Last login: Tue Oct 27 13:17:42 CET 2020 from -.semrush.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//slaba-cervnova-bourka
Slabá červnová bouřka

Přechod slabé červnové bouřky v roce 2007. Po jejím prudkém vývoji následoval velmi pozvolný rozpad. Bouřka přinesla mírné srážky a jen několik výbojů.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-cervnova-bourka
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-cervnova-bourka'
Size: 226Inode: 330084regular file
Birth: 2009-01-22 01:48
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
13:20:48 up 777 days, 16 hours, 44 minutes, 33 seconds, 3 users (1 505), load average: 0.16, 0.30, 0.14
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 27.10.2020 13:20:48 in 9.8 milliseconds
##exit 0