This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 09:45:53

anonymous login:
Last login: Tue Apr 13 09:45:15 CEST 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//slaba-cervnova-bourka
Slabá červnová bouřka

Přechod slabé červnové bouřky v roce 2007. Po jejím prudkém vývoji následoval velmi pozvolný rozpad. Bouřka přinesla mírné srážky a jen několik výbojů.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-cervnova-bourka
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-cervnova-bourka'
Size: 226Inode: 330084regular file
Birth: 2009-01-22 01:48
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
09:45:53 up 945 days, 13 hours, 9 minutes, 38 seconds, 6 users (2 277), load average: 0.04, 0.01, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 13.04.2021 09:45:53 in 9.3 milliseconds
##exit 0