This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 22:15:41

anonymous login:
Last login: Thu Jan 21 22:14:03 CET 2021 from -.search.msn.com on pts/4
#cat /var/www/psika.cz//slaba-cervnova-bourka
Slabá červnová bouřka

Přechod slabé červnové bouřky v roce 2007. Po jejím prudkém vývoji následoval velmi pozvolný rozpad. Bouřka přinesla mírné srážky a jen několik výbojů.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-cervnova-bourka
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/slaba-cervnova-bourka'
Size: 226Inode: 330084regular file
Birth: 2009-01-22 01:48
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
22:15:41 up 864 days, 1 hour, 39 minutes, 26 seconds, 4 users (1 589), load average: 0.04, 0.01, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 21.01.2021 22:15:41 in 9.2 milliseconds
##exit 0