This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 13:25:44

anonymous login:
Last login: Wed Sep 22 13:25:03 CEST 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//strih-vetru
Střih větru

Typický denní běh oblačnosti v hřebenu vyššího přízemního tlaku vzduchu. Ve středních výškách je znatelné silné zonální proudění podél výškové tlakové níže. Kupovitá oblačnost hezkého počasí nejblíže zemskému povrchu se pohybuje ze severovýchodního směru, zatímco jen v o málo větší výšce již převažuje významné západní proudění. Na začátku animace se v těchto výškách pohybují stratokumuly, které se postupně odpařují.

Vertikální střih větru se projevuje i u termicky podmíněné nízké oblačnosti, jejíž vrcholky se od určité výšky převracejí do zcela opačného směru.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/strih-vetru
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/strih-vetru'
Size: 701Inode: 330090regular file
Birth: 2013-12-18 20:22
Last modified: 2013-12-18 20:51
#uptime
13:25:44 up 114 days, 4 hours, 2 minutes, 43 seconds, 2 users (1 216), load average: 0.00, 0.07, 0.06
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.09.2021 13:25:44 in 8.5 milliseconds
##exit 0