This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 12:51:40

anonymous login:
Last login: Wed Sep 22 12:50:54 CEST 2021 from -.kd.ny.adsl on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//tropicke-boure-a-tornado
Tropické bouře a tornádo

Tyto dva meteorologické jevy jsou naprosto odlišné. Jediné, co mají tyto jevy společné je podoba víru. To je zřejmě důvod, proč se tato otázka tak neobyčejně často opakuje.

Tropické bouře a tornáda se z pohledu pozorovatele liší především svou velikostí. Tornádo je malý větrný vír s vertikální osou otáčení a s horizontálním rozsahem kolísajícím v rozmezí od několika desítek metrů až jeden kilometr. V limitních případech mohou být tornáda i rozsáhlejší. Má obyčejně podobu nálevky. Naproti tomu tropická bouře je útvar s velikostí obvykle mnoha desítek kilometrů. Sice se také otáčí okolo vertikální osy, ale s daleko menší úhlovou rychlostí. Pozorovatel na zemi tropickou bouři jako celek nevidí. K tomu je nutné pozorovat bouři z letadla nebo z družice.

Tornáda vznikají v důsledku procesů odehrávajících se v bouřkových oblacích a na zemi. Mohou se tedy objevit teoreticky kdekoliv na světě. Velmi zřídka se vyskytují nad vodní hladinou, v rovníkovém pásu a ve vyšších zeměpisných šířkách. Tropické bouře naproti tomu vznikají výhradně nad velice ohřátým tropickým oceánem. Samotnou tropickou bouři tvoří velké soustavy bouřkových oblaků.

U některých tropických bouří se vytváří tzv. oko bouře. To je oblast uvnitř bouře, ve které je poměrně klidné a bezoblačné počasí. Na okrajích takového oka jsou pak ale projevy tropické bouře obvykle nejsilnější. Řádově menší tornáda taková bezoblačná místa mají jen v podřadných amerických filmech.

V různých oblastech světa se pro pokročilejší stadia tropických bouří vžila označení jako tajfun, hurikán, cyklon apod.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/tropicke-boure-a-tornado
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/tropicke-boure-a-tornado'
Size: 1768Inode: 330001regular file
Birth: 2007-11-18 21:48
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
12:51:40 up 114 days, 3 hours, 28 minutes, 39 seconds, 5 users (1 182), load average: 0.00, 0.02, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.09.2021 12:51:40 in 8.7 milliseconds
##exit 0