This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 18:40:39

anonymous login:
Last login: Tue Apr 07 18:38:57 CEST 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//zadni-cast-frontalni-bourky
Zadní část frontální bouřky

Okamžik přechodu zadní části bouřky vázané na silnou studenou frontu, pohledem na severozápad. Je zde velmi dobře patrný střih větru v oblasti bouřky. V levé části se vytváří doprovodná oblačnost pannus v důsledku výtlaku přecházejícího pásma intenzívních srážek.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/zadni-cast-frontalni-bourky
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/zadni-cast-frontalni-bourky'
Size: 360Inode: 330077regular file
Birth: 2009-06-20 21:39
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
18:40:39 up 574 days, 22 hours, 4 minutes, 23 seconds, 5 users (1 709), load average: 0.00, 0.08, 0.08
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 07.04.2020 18:40:39 in 8.8 milliseconds
##exit 0