This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 23:36:03

anonymous login:
Last login: Fri Feb 22 23:35:26 CET 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//zadni-cast-frontalni-bourky
Zadní část frontální bouřky

Okamžik přechodu zadní části bouřky vázané na silnou studenou frontu, pohledem na severozápad. Je zde velmi dobře patrný střih větru v oblasti bouřky. V levé části se vytváří doprovodná oblačnost pannus v důsledku výtlaku přecházejícího pásma intenzívních srážek.

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/zadni-cast-frontalni-bourky
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/zadni-cast-frontalni-bourky'
Size: 360Inode: 330077regular file
Birth: 2009-06-20 21:39
Last modified: 2013-12-18 13:46
#uptime
23:36:03 up 165 days, 2 hours, 59 minutes, 47 seconds, 6 users (2 155), load average: 0.01, 0.02, 0.02
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.02.2019 23:36:03 in 10.7 milliseconds
##exit 0