This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 01:25:44

anonymous login:
Last login: Mon Jan 24 01:24:28 CET 2022 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz///meteostanice
Meteostanice

PROVOZ METEOSTANICE BYL 10.9.2017 UKONČEN!!

ZOBRAZENA POUZE POSLEDNÍ DATA

V pravidelných intervalech trvajících přibližně 15 minut jsou z meteostanice WS-3600 umístěné v oblasti Rakovníka stahována historická data a ta jsou převáděna do grafické podoby.

Meteostanice nepatří mezi nejspolehlivější, přestože mimo segment profesionálních stanic patřila k těm nejdražším. Občas hlásí chybné údaje. Některá závadná data jsou odfiltrovávána a upravována softwarově, přesto se může celkem snadno stát, že se v datech a poté i v grafech objeví poněkud zavádějící hodnoty.

/files/ws3600g.png

Meteorologické charakteristiky

Na první grafu jsou červenou čarou znázorněny teploty vzduchu, modrou pak teploty rosného bodu. Vlivem nepřesnosti vlhkoměru jsou teploty rosného bodu ve velmi vlhkém prostředí mírně podhodnoceny.

Tlak vzduchu je pouze přibližný a je občas ručně seřízen dle skutečného tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře získaného z profesionálních meteorologických stanic v okolí. Nelze se totiž spoléhat na přesnost použitého barometru. Po přepočtu na tlak vzduchu QFF se odchylky pohybují i v jednotkách hPa od stanic v okolí. Tlaková tendence uváděná v bloku na pravé straně by však měla být přesná.

Naměřené rychlosti větru jsou z důvodu použití vrtulového anemometru mírně podhodnoceny.

Úhrny srážek jsou měřeny v úsecích 0,5 mm.

Vlhkoměr hlásí velmi nepřesné údaje pokud se relativní vlhkost pohybuje na okrajích měřeného rozsahu. Tj. např. při silné mlze hlásí jen 92%.

Meteostanice - přestože nemá nic společného s Windows - má navíc určitou "vlastnost", která způsobuje, že se jednou za čas samočinně restartuje. Po restartu se ale nemusí vždy dostat do použitelného stavu, což může mít za následek, že nebudou někdy data z meteostanice dostupná vůbec nebo budou mylně uváděny časy jednotlivých záznamů. Někdy se dokonce restart vůbec nepovede a stanice pak zůstane v nedefinovaném stavu a pomůže pak jen její restart. Osvědčilo se krátké odpojení od napájení. Je nutné se smířit s tím, že nebudou občas k dispozici žádná data a že se nevalidní data musí opravovat dodatečně.

Data z meteostanice jsou odesílána do systému amatérských meteostanic PWS projektu Weather Underground a jsou dostupná v projektech in-pocasi.eu, jakbude.net a na různých zpravodajských serverech.

http://banners.wunderground.com/cgi-bin/banner/ban/wxBanner?bannertype=WeatherStationCount&weatherstationcount=ISTU01595

In-pocasi.eu

#stat /var/www/psika.cz/meteorologie/aktualni-pocasi/meteostanice
File: '/var/www/psika.cz/meteorologie/aktualni-pocasi/meteostanice'
Size: 3261Inode: 93regular file
Birth: 2008-05-21 20:36
Last modified: 2017-09-10 21:02
#uptime
01:25:44 up 237 days, 16 hours, 2 minutes, 43 seconds, 2 users (2 254), load average: 0.01, 0.09, 0.08
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.01.2022 01:25:44 in 16.8 milliseconds
##exit 0