This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 15:28:04

anonymous login:
Last login: Mon Dec 06 15:23:06 CET 2021 from -.googlebot.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
15:28:04 up 189 days, 6 hours, 5 minutes, 3 seconds, 3 users (1 671), load average: 0.00, 0.04, 0.05
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 06.12.2021 15:28:04 in 7.1 milliseconds
##exit 0