This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 09:16:51

anonymous login:
Last login: Tue Apr 13 09:15:22 CEST 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
09:16:51 up 945 days, 12 hours, 40 minutes, 36 seconds, 4 users (2 243), load average: 0.01, 0.01, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 13.04.2021 09:16:51 in 6.6 milliseconds
##exit 0