This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 19:19:10

anonymous login:
Last login: Sat Dec 14 19:17:04 CET 2019 from localhost on pts/7
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
19:19:11 up 459 days, 22 hours, 42 minutes, 55 seconds, 8 users (1 778), load average: 0.65, 0.34, 0.13
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 14.12.2019 19:19:11 in 11.7 milliseconds
##exit 0