This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 04:22:30

anonymous login:
Last login: Tue Aug 04 04:21:46 CEST 2020 from -.a.ahrefs.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
04:22:30 up 693 days, 7 hours, 46 minutes, 15 seconds, 8 users (1 594), load average: 0.02, 0.15, 0.09
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 04.08.2020 04:22:30 in 6.5 milliseconds
##exit 0