This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 17:02:19

anonymous login:
Last login: Mon Sep 28 17:01:48 CEST 2020 from -.semrush.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
17:02:19 up 748 days, 20 hours, 26 minutes, 4 seconds, 8 users (1 657), load average: 0.03, 0.03, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 28.09.2020 17:02:19 in 6.1 milliseconds
##exit 0