This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 17:43:05

anonymous login:
Last login: Wed Sep 18 17:37:13 CEST 2019 from -.a.ahrefs.com on pts/4
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
17:43:06 up 372 days, 21 hours, 6 minutes, 50 seconds, 5 users (1 926), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 18.09.2019 17:43:06 in 9.4 milliseconds
##exit 0