This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 16:45:20

anonymous login:
Last login: Thu Apr 27 16:45:03 CEST 2017 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
16:45:20 up 43 days, 20 hours, 37 minutes, 27 seconds, 4 users (1 793), load average: 0.06, 0.02, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 27.04.2017 16:45:20 in 9.2 milliseconds
##exit 0