This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 04:10:17

anonymous login:
Last login: Wed Apr 24 04:09:54 CEST 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
04:10:17 up 225 days, 7 hours, 34 minutes, 2 seconds, 4 users (2 293), load average: 0.06, 0.03, 0.01
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.04.2019 04:10:17 in 9.1 milliseconds
##exit 0