This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 18:49:11

anonymous login:
Last login: Fri Jul 30 18:47:06 CEST 2021 from localhost on pts/3
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
18:49:12 up 60 days, 9 hours, 26 minutes, 10 seconds, 5 users (1 983), load average: 0.05, 0.07, 0.06
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 30.07.2021 18:49:12 in 8.3 milliseconds
##exit 0