This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 16:37:27

anonymous login:
Last login: Fri Feb 26 16:31:30 CET 2021 from -.seznam.cz on pts/6
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
16:37:27 up 899 days, 20 hours, 1 minute, 12 seconds, 6 users (1 490), load average: 0.00, 0.01, 0.02
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 26.02.2021 16:37:27 in 7.4 milliseconds
##exit 0