This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 14:34:43

anonymous login:
Last login: Wed Nov 25 14:33:54 CET 2020 from -.bl.semrush.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
14:34:43 up 806 days, 17 hours, 58 minutes, 28 seconds, 8 users (1 636), load average: 0.01, 0.02, 0.04
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 25.11.2020 14:34:43 in 6.8 milliseconds
##exit 0