This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 01:11:41

anonymous login:
Last login: Mon Oct 22 01:07:23 CEST 2018 from -.211.forpsi.net on pts/4
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
01:11:41 up 41 days, 4 hours, 35 minutes, 26 seconds, 6 users (2 109), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.10.2018 01:11:41 in 6.0 milliseconds
##exit 0