This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 14:21:36

anonymous login:
Last login: Mon Aug 20 14:21:34 CEST 2018 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/4
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
14:21:36 up 191 days, 0 hours, 50 minutes, 11 seconds, 4 users (1 877), load average: 0.08, 0.27, 0.14
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 20.08.2018 14:21:36 in 10.3 milliseconds
##exit 0