This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 21:47:01

anonymous login:
Last login: Sun Jul 05 21:45:24 CEST 2020 from -.search.msn.com on pts/4
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
21:47:01 up 664 days, 1 hour, 10 minutes, 45 seconds, 4 users (1 677), load average: 0.04, 0.03, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 05.07.2020 21:47:01 in 6.8 milliseconds
##exit 0