This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 12:54:57

anonymous login:
Last login: Tue Oct 27 12:45:27 CET 2020 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
12:54:57 up 777 days, 16 hours, 18 minutes, 42 seconds, 2 users (1 508), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 27.10.2020 12:54:57 in 7.5 milliseconds
##exit 0