This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 23:52:38

anonymous login:
Last login: Fri Jun 05 23:44:21 CEST 2020 from localhost on pts/2
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
23:52:38 up 634 days, 3 hours, 16 minutes, 23 seconds, 3 users (1 549), load average: 0.00, 0.00, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 05.06.2020 23:52:38 in 6.9 milliseconds
##exit 0