This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 05:26:43

anonymous login:
Last login: Sat Jun 24 05:26:41 CEST 2017 from -.213.broadband.iol.cz on pts/5
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
05:26:43 up 3 days, 8 hours, 35 minutes, 33 seconds, 5 users (2 481), load average: 0.01, 0.07, 0.06
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 24.06.2017 05:26:43 in 8.9 milliseconds
##exit 0