This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 09:18:39

anonymous login:
Last login: Tue Jan 21 09:16:29 CET 2020 from localhost on pts/3
#cat /var/www/psika.cz/o-mne
O mně

Aktivní softwarový vývojář s dlouholetou praxí, se znalostmi z různých oblastí informačních technologií. Ve volném čase se snažím věnovat rozličným zálibám.

#stat /var/www/psika.cz/o-mne
File: '/var/www/psika.cz/o-mne'
Size: 178Inode: 334426regular file
Birth: 2012-08-14 14:48
Last modified: 2015-06-21 22:51
#uptime
09:18:39 up 497 days, 12 hours, 42 minutes, 23 seconds, 6 users (1 739), load average: 1.11, 0.40, 0.15
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 21.01.2020 09:18:39 in 11.1 milliseconds
##exit 0