This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 14:42:05

anonymous login:
Last login: Mon Dec 06 14:40:33 CET 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//numerist-software-pro-numerology
Numerist - software pro numerology
/files/numerist.jpg

Popis

Software pro numerology, který zobrazuje numerologické diagramy a usnadňuje tak analýzu osobnosti případně vztahů podle zadaných jmen a příjmení.

Historie

Program Numerist vznikl v reakci na četné dotazy, zda bude někdy má předešlá zastaralá a neudržovaná aplikace Numerolog dostupná v nelimitované verzi. Numerist tak lze považovat za následníka mé předešlé aplikace. Přidává některé nové funkce, ale mnohé dřívější postrádá.

Vlastnosti

Na rozdíl od předešlého programu byla nová aplikace kompletně přeprogramována a je platformně nezávislá. Je určena ke svobodnému užívání bez omezujících podmínek a zcela zdarma. Dokumentace a některé části aplikace nejsou zatím dokončeny, proto odkazuji na stránku podpory, kde bude možné nalézt řešení problémů s aplikací.

Systémové požadavky

Ke zprovoznění aplikace je nutné mít nainstalovanou podporu pro spouštění Java aplikací. Stačí běhové prostředí JRE verze 1.6.0 nebo novější (ke stažení na java.sun.com). Aplikaci lze používat nejen pod operačními systémy Linux a Windows, ale také v prostředí Mac OS X nebo jiných unixových systémů.

Stažení a instalace

V závislosti na konkrétní platformě jsou ke stažení dostupné různé instalační balíky. Zvolte ten, který souhlasí s Vaším systémem. Projekt hostuje také na Sourceforge.net, kde by měly být ke stažení i veškeré předchozí verze.

Aplikaci je možné nalézt i jinde na internetu, popř. v distribučních repozitářích.

Linuxové distribuce založené na balíčkovacím systému RPM

Binární RPM balíček pro distribuce Redhat, Mandriva, CentOS, SuSe a jiné. Pro splnění závislosti je nutné mít nainstalovanou Javu v systému. Ale tuto závislost lze bez následků při instalaci ignorovat a použít tak Java prostředí v jakémkoliv umístění. V systémové proměnné PATH musí pak existovat cesta ke spustitelnému souboru java. Pro instalaci použijte k tomu určenou aplikaci v distribuci (rpm, yum, urpmi, yast, ...).

numerist-0.1-2.noarch.rpm (70 536 bytů)

Po instalaci je aplikace spustitelná příkazem numerist. Pro distribuce založené na Debianu (např. Ubuntu) použijte možností programu alien. Nebo použijte následující generický instalátor. Přivítal bych možnost, kdyby někdo poslal jednoduchý popis, jak jednoduše automaticky zabalit aplikaci do deb balíčku bez použití alienu. Nechtěl jsem se tím zatím zabývat.

Generická instalace pro unixové systémy

Instalace do jakéhokoliv vybraného umístění. Při instalaci je možné volitelně instalovat i zdrojové soubory a programátorskou dokumentaci. Instalátor se spouští jako běžná Java aplikace zabalená v JAR archivu. Pro instalaci stačí spustit java -jarnumerist\_installer-0.X-Y.jar nebo poklepat myší na archiv v prohlížeči souborů. Záleží na schopnostech daného prostředí.

numerist_installer-0.1-2.jar (1 524 512 bytů)

Aplikace se spouští skriptem numerist uloženém v adresáři s instalací.

Instalace pod Windows

Využívá také generickou instalaci jako v předchozím případě. Spusťte instalační soubor a následujte pokyny.

numerist_installer-0.1-2.exe (1 551 136 bytů)

Po instalaci je možné aplikaci spustit poklepáním na soubor numerist nebo případně soubor numerist.bat.

Archiv s projektem

Soubor není určen k instalaci. Obsahuje zdrojové soubory a skripty pro vytváření jednotlivých instalátorů (lze vytvářet jen pod Linuxem).

numerist-0.1-2.tar.gz (11 859 493 bytů)

Licence

Aplikace je šířena s použitím svobodné licence GNU GPL 3, která umožňuje distribuovat, modifikovat a používat aplikaci k jakýmkoliv účelům bez záruky. Redistribuce aplikace musí být šířena s použitím stejné licence, musí být dostupné zdrojové kódy a musí být zachována osobnostní práva všech případných autorů. Pro bližší informace viz soubor COPYING, který je součástí instalace nebo archivu.

Autoři

  • Tomáš Psika

Odkazy

http://www.softpedia.com/base_img/softpedia_free_award_f.gif
/files/sf.png
#stat /var/www/psika.cz/software/numerist-software-pro-numerology
File: '/var/www/psika.cz/software/numerist-software-pro-numerology'
Size: 5063Inode: 330057regular file
Birth: 2008-07-20 15:57
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
14:42:05 up 189 days, 5 hours, 19 minutes, 4 seconds, 5 users (1 657), load average: 0.02, 0.01, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 06.12.2021 14:42:05 in 11.6 milliseconds
##exit 0