This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 14:40:14

anonymous login:
Last login: Wed Jun 19 14:40:10 CEST 2019 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//numerolog-podpora
Numerolog - podpora

Program není již delší dobu aktualizován, přesto zde mohu uvést případná řešení častých problémů, které nebyly zmíněny na stránce věnované instalaci a stažení programu.

Známé problémy

  • Aplikace nespustitelná na novějších verzích systému Windows

Kontakt

Je možné mě i kontaktovat emailem přes kontaktní formulář.

#stat /var/www/psika.cz/software/numerolog-podpora
File: '/var/www/psika.cz/software/numerolog-podpora'
Size: 903Inode: 330060regular file
Birth: 2008-06-03 10:36
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
14:40:14 up 281 days, 18 hours, 3 minutes, 58 seconds, 5 users (1 771), load average: 0.00, 0.00, 0.04
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 19.06.2019 14:40:14 in 10.2 milliseconds
##exit 0