This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 12:18:36

anonymous login:
Last login: Tue Oct 27 12:16:29 CET 2020 from 185.191.171.- on pts/5
#cat /var/www/psika.cz//numerolog-podpora
Numerolog - podpora

Program není již delší dobu aktualizován, přesto zde mohu uvést případná řešení častých problémů, které nebyly zmíněny na stránce věnované instalaci a stažení programu.

Známé problémy

  • Aplikace nespustitelná na novějších verzích systému Windows

Kontakt

Je možné mě i kontaktovat emailem přes kontaktní formulář.

#stat /var/www/psika.cz/software/numerolog-podpora
File: '/var/www/psika.cz/software/numerolog-podpora'
Size: 903Inode: 330060regular file
Birth: 2008-06-03 10:36
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
12:18:36 up 777 days, 15 hours, 42 minutes, 21 seconds, 6 users (1 491), load average: 1.02, 0.32, 0.11
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 27.10.2020 12:18:36 in 19.2 milliseconds
##exit 0