This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 12:28:34

anonymous login:
Last login: Wed Sep 22 12:27:04 CEST 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/1
#cat /var/www/psika.cz//numerolog-podpora
Numerolog - podpora

Program není již delší dobu aktualizován, přesto zde mohu uvést případná řešení častých problémů, které nebyly zmíněny na stránce věnované instalaci a stažení programu.

Známé problémy

  • Aplikace nespustitelná na novějších verzích systému Windows

Kontakt

Je možné mě i kontaktovat emailem přes kontaktní formulář.

#stat /var/www/psika.cz/software/numerolog-podpora
File: '/var/www/psika.cz/software/numerolog-podpora'
Size: 903Inode: 330060regular file
Birth: 2008-06-03 10:36
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
12:28:34 up 114 days, 3 hours, 5 minutes, 33 seconds, 4 users (1 146), load average: 0.00, 0.03, 0.04
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.09.2021 12:28:34 in 9.4 milliseconds
##exit 0