This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 08:28:12

anonymous login:
Last login: Tue Apr 13 08:27:21 CEST 2021 from 216.244.66.- on pts/4
#cat /var/www/psika.cz//numerolog-podpora
Numerolog - podpora

Program není již delší dobu aktualizován, přesto zde mohu uvést případná řešení častých problémů, které nebyly zmíněny na stránce věnované instalaci a stažení programu.

Známé problémy

  • Aplikace nespustitelná na novějších verzích systému Windows

Kontakt

Je možné mě i kontaktovat emailem přes kontaktní formulář.

#stat /var/www/psika.cz/software/numerolog-podpora
File: '/var/www/psika.cz/software/numerolog-podpora'
Size: 903Inode: 330060regular file
Birth: 2008-06-03 10:36
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
08:28:12 up 945 days, 11 hours, 51 minutes, 57 seconds, 7 users (2 228), load average: 0.00, 0.07, 0.08
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 13.04.2021 08:28:12 in 10.4 milliseconds
##exit 0