This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 14:52:00

anonymous login:
Last login: Mon Dec 06 14:49:24 CET 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/3
#cat /var/www/psika.cz//numerolog-popis
Numerolog - popis

Pozadí

Aplikace umožňuje uživateli volit mezi třemi typy pozadí. Jedno je reprezentováno obrázkem, druhý přechodem barev od černé k modré a třetí typ pozadí tvoří jednobarevnou plochu se světle modrou barvou. Tato pozadí může uživatel měnit v dialogovém okně nastavení.

image0image1image2

Ovládání

Hlavní okno aplikace tvoří ve spodní části speciální panel s ovládacími tlačítky. V pravé části okna se zobrazují údaje o jednotlivých číslech. V horní části jsou vstupní políčka pro zadávání jmen a dat narození. Každá část jména může mít nejvíce 20 znaků. Aplikace především zobrazuje diagramy jména. Stačí udat jméno a příjmení do vstupních políček a stisknout tlačítko "Diagram jména" vlevo dole. Zobrazí se další dialogové okno s příslušným diagramem. V tomto dialogovém okně můžete navíc vidět kruhový diagram, který zobrazuje podíl energií jednotlivých čísel. V okně pak lze najít i jednotlivé krátké popisky k jednotlivým číslům společně s počtem výskytů čísla ve jméně během pohybu kurzoru myši nad jednotlivými částmi dialogu.

Výhodou je, že můžete v hlavním okně zapsat do polí další jméno a zobrazit tak další diagram. Můžete si tak porovnat i několik diagramů jména najednou, což je výhodou při analýze partnerských vztahů.

image3

Tisk

Každý jednotlivý diagram jména můžete vytisknout na tiskárně, přičemž můžete při zobrazení náhledu tisku volit další možnosti tisku. Jednou z nich je například černobílý tisk nebo tisk s bílým pozadím. Stisknutím některých tlačítek v dolním panelu je možné zobrazit konkrétní charakteristiku daného vypočteného čísla.

image4

Vytváření webových stránek

Další schopností programu je vytvářet webové stránky ze zadaného jména. Tento export je pak uložen ve složce ...\\Html, kde je umístěna instalace programu Numerolog. Program umí vytvářet celé webové stránky pro seznam několika jmen. Program pak vytvoří celou strukturu webu, kterou lze rovnou nebo po úpravách uložit jako statické webové stránky na server.

image5

Nápověda

Program má ještě několik dalších funkcí a možností, ale ty by měla zmiňovat podrobná nápověda, která je součástí aplikace.

#stat /var/www/psika.cz/software/numerolog-popis
File: '/var/www/psika.cz/software/numerolog-popis'
Size: 3169Inode: 330061regular file
Birth: 2008-06-02 13:53
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
14:52:00 up 189 days, 5 hours, 28 minutes, 59 seconds, 3 users (1 662), load average: 0.00, 0.02, 0.00
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 06.12.2021 14:52:00 in 9.6 milliseconds
##exit 0