This is psika.cz (NetBSD 6.0-STABLE/sparc64) (u15) #6 13:20:01

anonymous login:
Last login: Wed Sep 22 13:19:15 CEST 2021 from -.compute-1.amazonaws.com on pts/2
#cat /var/www/psika.cz//numerolog-stazeni-programu-instalace
Numerolog - stažení programu, instalace

Instalace

Program je dostupný a ke stažení ve spustitelné podobě jako instalační program. Po spuštění programu je možné aplikaci instalovat do libovolného umístění.

Pro instalaci doporučuji jako cílové systémy jen Windows 9X nebo Windows ME. V režimu kompatibility může být program instalovatelný i na novějších verzích systému, ale mohou nastat problémy během prvního spouštění aplikace. Zřejmě to nějak souvisí s právy zápisu do registru Windows apod. Bohužel již systémy Windows delší dobu nepoužívám, takže nemohu v tomto ohledu pomoci zjišťovat příčinu problému. Pro ty, kteří tento program chtějí spolehlivě spouštět např. pod novějšími Windows či jinými systému doporučuji tak provádět jen ve virtualizovaném prostředí.

Stažení

Instalační program má velikost 970 KB.

Stáhnout program

#stat /var/www/psika.cz/software/numerolog-stazeni-programu-instalace
File: '/var/www/psika.cz/software/numerolog-stazeni-programu-instalace'
Size: 1364Inode: 330063regular file
Birth: 2008-06-03 10:05
Last modified: 2012-08-20 00:31
#uptime
13:20:01 up 114 days, 3 hours, 57 minutes, 0 seconds, 2 users (1 208), load average: 0.21, 0.24, 0.10
#DMSECS=$(/bin/sh /var/www/psika.cz/bin/ttytime) && date "+%d.%m.%Y %H:%M:%S" \
>   | sed "s/^/page generated at /;s/$/ in ${DMSECS} milliseconds/"
page generated at 22.09.2021 13:20:01 in 25.2 milliseconds
##exit 0